TTIP

Hvad er TTIP? TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership

Frihandelsaftalen kaldes The Transatlantic Trade and Investment Partnership – eller TTIP. Fortalerne præsenterer TTIP som en gave, der vil føre til vækst, men aftalen er alene til gavn for de multinationale selskaber og vil få store konsekvenser for demokratiet og almindelige borgere i hele verden.

TTIP vil nemlig udfordre demokratisk vedtaget lovgivning og hjælpe de multinationale selskaber til at skabe mere profit. Det sker på bekostning af vores velfærd, og derfor har aftalen mødt stor folkelig modstand på begge sider af Atlanten.

Al magt til de multinationale selskaber

Ordet “fri” i frihandelsaftalen hentyder til at der skal fjernes “barrierer” for handel mellem EU og USA, og reelt betyder det, at multinationale selskaber vil få frihed fra samfundets love og regler.

Da de fleste handelshindringer mellem det europæiske og amerikanske marked allerede er afviklet, kommer aftalen især til at handle om at afvikle såkaldte ’tekniske handelsforhindringer’. Det kan være regler der vedrører forbrugersikkerhed, arbejdstagerrettigheder og miljø, som virksomhedsejere i både USA og EU gerne vil af med.

Den mest kontroversielle del af TTIP-aftalen er den såkaldte ISDS-mekanisme. ISDS (Investor-State Dispute Settlement) er en ordning, der gør det muligt for multinationale selskaber at sagsøge lande og kræve økonomisk erstatning, hvis en politisk beslutning begrænser deres forventede profit.

I praksis betyder det, at beslutninger vedtaget af det danske folketing kan omstødes eller medføre bøder på millioner af kroner, hvis de påvirker et multinationalt selskabs forventede profit. Sagerne vil blive ført ved en særdomstol, der ikke består af normale dommere, men derimod af erhvervsadvokater.

TTIP vil derfor åbne op for et kolossalt angreb på vores demokrati og give de multinationale selskaber hidtil uhørt magt over vores samfund.

Afrika Kontakt og TTIP

Selvom TTIP er en handelsaftale mellem EU og USA, kommer den til at have store konsekvenser for resten af verden – ikke mindst for udviklingslandene. Forhandlere i både EU og USA har udtalt, at TTIP i fremtiden skal bruges som en ny standard for handel og investering, og dermed overføres til andre internationale handelsaftaler. EU og USA ønsker at fastholde en dominerende position i global handel, og det amerikanske handelskammer (en lobbyorganisation for multinationale selskaber) har endda direkte udtrykt, at ”TTIP vil styrke EU og USA’s økonomiske akse over for udviklingslandene”.

Selve ideen om at multinationale selskaber kan sagsøge stater udspringer faktisk fra afslutningen af kolonitiden, hvor mange udenlandske investorer frygtede for deres virksomheder i de kolonier, der var ved at overgå til nye demokratier. Denne form for beskyttelse af multinationale selskaber er altså et levn fra kolonitiden, hvor man ønskede at opretholde den skæve magtbalance mellem koloniland og kolonimagt. Med TTIP ønsker man, at stadfæste denne tilgang.

Afrika Kontakt støtter folkelige bevægelser i afrikanske lande, som arbejder for at holde deres regeringer ansvarlige for befolkningernes sociale, økonomiske og politiske rettigheder. TTIP er dybt problematisk i forhold til dette arbejde. Det er ikke nok, at befolkninger holder deres regeringer ansvarlige, hvis regeringernes mulighed for at indføre progressiv miljø- og arbejdsmarkedspolitik er begrænset af multinationale selskaber.

Vores samarbejdspartnere i Afrika har i årevis kæmpet imod den skæve handels-og magtbalance og de multinationale selskabers angreb på demokratiet.  Med TTIP vil denne kamp blive undermineret. TTIP-aftalen er derfor ikke alene til skade for os i Europa, men i den grad også for vores partnere i det globale Syd.

Ønsker du at læse mere om TTIP, så følge links nedenfor:

Ti ting du bør vide om TTIP

Derfor er TTIP et angreb på demokratiet

Eksempler på ISDS

Din forbrugersikkerhed er på spil

Adgang til medicin trues

Myterne om TTIP

Modstanden mod TTIP vokser

Hvis du vil læse mere om TTIP kan du finde materialer her.