Vores arbejde i Danmark

Global Aktion arbejder i Danmark for at påvirke det politiske system, så de tager årsagerne til den globale ulighed alvorlig. Vi indgår derfor i dialog – eller skaber pres hvis nødvendigt – med danske og europæiske beslutningstagere. Sammen med vores partnere i det globale Syd forsøger vi at udvikle alternativer til de politikere, der skaber global ulighed.

Det er jo ikke altid sådan, at en regering, en minister eller et medlem af Folketinget ønsker at høre, hvad vi har at sige. Ofte møder vi en lukket dør. Vi mobiliserer derfor i Danmark for at øge presset på magthaverne. Vi skaber alliancer med andre, der vil det samme som os, og som kræver at blive hørt. Med andre ord forsøger vi at skabe politisk forandring.

Det er vores opgave at gøre de folkelige kampe i det globale Syd nærværende i Danmark. Det gør vi i de kampagner, vi igangsætter.

Vores kampagner bygger på solidaritet og skal give mulighed for konkret handling. Udgangspunktet er de sociale bevægelser i det globale Syd. Bevægelser som vi støtter politisk og økonomisk. Ved at støtte deres dagsorden og arbejde sammen med dem skabes ligeledes et globalt pres.

Indenfor de danske rammer forsøger vi at skabe opmærksomhed gennem demonstrationer, kronikker, oplæg og workshops, der skal oplyse og interessere det danske folk. Vi kommer gerne ud på efterskoler, højskoler, gymnasier og lignende og fortæller om vores arbejde, vores partneres arbejde eller eksempler på ulighed i det globale Syd.

Vi tror nemlig på, at en bedre verden er mulig, og vi har en drøm om en mere lige og retfærdig verden.

Derfor siger vi: Aktiv solidaritet med aktive mennesker.

Array