Arbejdsgrupper

Arbejdsgrupperne er hjertet i Global Aktion. Alle er velkomne som aktive i en af vores arbejdsgrupper, så længe du kan støtte vores tilgang og strategi. Der er mange grupper og mange muligheder.

De aktive i Global Aktion arbejder i en lang række arbejdsgrupper. Det er altid muligt at oprette nye grupper, men en ny gruppe skal arbejde inden for de rammer vi har vedtaget i organisationen.

Den første tirsdag i hver måned afholder vi i vores lokaler i Wesselsgade 2 et intro møde for dem der ønsker at blive aktive i Global Aktion og en af vores arbejdsgrupper. Kontakt Mads på madst@globalaktiobn.dk og tilmeld dig. Intro mødet slutter med fællesspisning sammen med aktivisterne .

Der er ca.150 aktive i grupperne. Det betyder, at der hver dag er et eller flere møder i vores mødelokaler. Grupperne er selvstyrende og ansvarlige for de aktiviteter de laver. Grupperne arbejder med forskellige temaer af udviklingsmæssig karakter, med det formål at støtte græsrødder i det Globale Syd i deres kampe for økonomiske, politiske og sociale rettigheder.

Opgaverne er mange:

Arbejdsgrupperne skriver deres egne strategier og finder selv ud af hvordan de vil organisere sig. En arbejdsgruppe arbejder med mange forskellige opgaver. Fra udviklingsprojekter til politiske kampagner i Danmark og EU. Så groft set kan man sige at arbejdsgrupperne kan opdeles i to: de, der har fokus på projektarbejde med partnere i det Globale Syd, og de grupper der arbejder med politik og kampagne arbejde i Danmark, men med udgangspunkt i de kampe der er i Syd. Uanset hvordan en gruppe arbejder, er det gruppens medlemmer, der med udgangspunkt i vores fælles strategi udarbejder de konkrete planer for gruppens arbejde.

Hvad kan du forvente:

Ved at være aktiv i en af vores arbejdsgrupper kan du forvente at få travlt. Men bare rolig, du bestemmer selv hvor megen energi du vil lægge i det. Du skal dog som minimum forvente, at du skal deltage i 2-3 møder om måneden og at du skal forberede dig før møderne. Der er mange dokumenter i forbindelse med vores projektarbejde. Vi er ansvarlige over for Danida og andre, der støtter vores projektarbejde. Derfor skal kvaliteten af det vi laver være i top. Og så er der jo mennesker i det Globale Syd, der er afhængige af, at vi gør det vi skal. Når du starter i en gruppe er det vigtigt, at du er klar om hvor meget tid du har og hvad de andre kan forvente af dig. En gruppe består af mellem 5 og 25 personer med forskellig baggrund. Sammen arbejder de for at løse de opgaver, som de har sat sig for.

Støtte i arbejdet

Du kommer ikke til at stå alene med opgaverne. Vi arbejder altid i grupper, så der er flere, der ved hvad der sker. Global Aktions ansatte har som primær opgave at støtte de aktive og de mange arbejdsgruppers arbejde. Det er dog ikke de ansatte, der udfører opgaverne, det er de aktive medlemmer af grupperne.

Du kan her læse mere om at blive aktiv i Global Aktion og i menuen til højre finde en oversigt over de forskellige arbejdsgrupper.