Værd at vide om klima & miljø

Her kan du finde relevante materialer om miljø og klimaretfærdighed

Klimaretfærdighed og systemforandring

Klimaforandringer rammer fattige mennesker i syd hårdest, men er primært forårsaget af rige mennesker i nord. Den ubalance skal der rettes op på. Men det kræver, at vi husker på, at klimakrisen er en konsekvens af det system, vi lever under. Her kan du finde materialer om klimaretfærdighed og behovet for systemforandring.

Artikel: Kampen for klimaretfærdighed er en kamp mod den kapitalistiske markedstanke

⇒ Nick Dearden fra engelske Global Justice Now: Klimakrisen er en eksistentiel krise, som kræver et opgør med det økonomiske systems status quo.

 

Video: Oplæg fra Nick Dearden, Global Justice Now

⇒ Nick Dearden, director for den engelske kampagne- og lobbyorganisation Global Justice Now, besøgte Afrika Kontakt op til klimatopmødet COP21 i Paris, december 2015.


COP21 og klimaaftaler

Klimakrisen er en global krise, som kræver reelle og ambitiøse løsninger. Globale klimaforhandlinger er ofte primært varm luft, der fremstiller en række falske løsninger på problemet. Her kan du læse om den seneste klimaaftale og hvordan klimaforhandlinger tidligere har spillet fallit.

Artikel: Handel trumfer altid klima

⇒ Handelsaftaler lægger sig rent juridisk over klimaaftaler. Desuden inddragede man i den seneste klimaaftale ingen aspekter af international handel, hvilket ellers er nødvendigt for at opnå en reel løsning.


Klimakrisens konsekvenser, lokalt og globalt

Klimaforandringerne rammer hårdt og har store konsekvenser for mennesker i hele verden. Her kan du finde materialer om de konsekvenser, både lokalt, regionalt og globalt.

Artikel: Klimaforandringerne rammer også småfiskere i Syd

⇒ Småfiskere i Syd rammes hårdt af klimaforandringerne, der reelt betyde mindre mad på bordet.

 

Video: Rights of peasants

⇒ Bønder brødføder verdens befolkning, men har ikke ret mange rettigheder, når de rammes af fx klimakrisens ødelæggende effekt. Det skal der laves om på!