Klimagruppen

I klimagruppen arbejder Global Aktion med udbredelsen af klimaretfærdighed og styrkelsen af lokale aktører netop dér, hvor klimaforandringerne allerede nu mærkes på tydeligste vis

I kølvandet på COP21 blev klimagruppen dannet, og samtidig kom klimakamp til at indgå som et af fire indsatsområdet i GA-strategien for 2016 til 2020.

Dermed var fundamentet lagt for, at Global Aktion nu for alvor skulle melde sig ind i kampen mod klimaforandringer og ikke mindst klimaretfærdighed.

Indgangsvinklen for arbejdet på klimaområdet skulle være, at klimaforandringer ikke ses som en enestående problematik, men derimod blot som et symptom på en langt mere omfattende systemkrise. En krise der omslutter alt fra handelsaftaler, politik, demokrati, og ikke mindst det vækstparadigme, der har karakteriseret den økonomiske tænkning, siden dens spæde begyndelse.

Dermed spiller klimagruppens arbejde direkte ind i Global Aktions overordnede vision om en verden, hvor alle har lige rettigheder, friheder og muligheder, og hvor mennesker og miljø prioriteres over profit – både nu og på tværs af generationer.

Helt konkret arbejder vi pt. i samarbejde med La via Campesinas netværk i Sydøstafrika om at styrke lokale småbønders kamp for klimaretfærdig.  Blandt de mest udsatte befolkningsgrupper for klimaforandringer, findes de afrikanske småbønder, der står over for stadigt mere svingende klimatiske forhold. Men i stedet for at sætte alternative løsninger på klimatilpasning såsom agroøkologi på den regionale dagsorden, presses de selvsamme bønder af internationale handelsaftaler og regionale magtindehavere til at satse på stordrift, monokulturer og produktion af eksportvarer med henblik på hurtig profit. En profit, der typisk vil være til gavn for en lille elite frem for den brede befolkning. Disse tiltag er typisk direkte skadelige for småbøndernes mulighed for at tilpasse sig klimaforandringerne.

I projektet arbejder vi derfor med at styrke de lokale koalitioner af fortalere for agroøkologi og hertil madsuverænitet. Dette gøres ved at øge deres evne til at organiserer sig samt gennem kapacitetsopbygning, hvorved deres muligheder for at udøve fortalervirksomhed over for nationale og regionale politiske beslutningstagere forbedres.  Endvidere arbejder vi på yderligere at dokumentere de gavnlige virkninger af agroøkologi og dets direkte link til klimaretfærdighed.

Som aktiv i klimagruppen er der således et væld af interessante arbejdsopgaver at give sig i kast med. Du kan blandt andet få mulighed for at indgå i processen omkring koordinering, implementering og monitorering af udviklingsprojekter i tæt relation med vores lokale samarbejdspartnere.

Hvis du er interesseret i at være med i Klimagruppen, eller du bare vil høre mere, så er du yderst velkommen til at kontakte os via mail på info@globalaktion.dk. Skriv gerne lidt om dig selv, og hvorfor du er interesseret i Klimagruppen. Vi forventer ikke, at du har stor erfaring, men vi forventer, at du er engageret og villig til at bruge den tid det kræver at sætte sig ind i problemstillingen og vores projekt. Vi glæder os til at høre fra dig!

Array