Værd at vide om magt & demokrati

Global Aktion har samlet materialer om magt og demokrati, som vi mener er relevante emner.

Vi har samlet en række relevante rapporter, artikler og andre materialer placeret i underkategorier inden for emnet ‘magt & demokrati.

Verdens elite:

Overalt i verden ser vi eksempler på, at befolkninger trumfes af en lokal eller global magtelite. Denne elite inkluderer erhvervslivet, toppolitikere, kulturspidser og andre folk i toppen af samfundet.

Hjemmeside: Magtelite.dk

⇒ Efter udgivelsen af bogen ‘Magteliten – hvordan 423 danskere styrer landet’ oprettedes hjemmesiden magtelite.dk. Her kan man finde forskning om den danske elite, og de mennesker, der har allerstørst indflydelse på det danske samfund.

Se hjemmesiden her.


Globale magtrelationer

Magt kan være mange ting. I verden i dag er økonomisk magt ikke noget at kimse af, og store økonomiske spillere har stor indflydelse på samfundet.

Rapport: TNI: State of Power 2016

⇒ Transnational Institute udgiver hvert år en rapport om krydsfeltet mellem magt og demokrati. Rapporten udforsker virksomhedernes øgede magt og forsøger at undersøge hvilke magter der prøver at undermineredemokratiet verden over.

Læs rapporten eller de enkelte kapitler her.


Ikke-voldelig modstand

Mange steder i verden lever folk under udemokratiske og brutale regimer. Derfor har vi samlet materialer om kampen for at skabe et demokratisk samfund.

Gene Sharp: From dictatorship to democracy

⇒ Den amerikanske fredsforsker Gene Sharps bog er en form for guide til, hvordan man på fredelig vis kan vælte et diktatur. Strategisk tænkning og principiel ikke-vold er nøgleord, og bogen har inspireret revolutioner verden over, fra Burma til Serbien til Egypten.

Læs den her.

Brian Martin: Backfire Manual

⇒ The backfire model beskriver hvordan uretfærdige handlinger og overgreb ind imellem giver bagslag for den, der begår overgrebet, så det gør mere skade end gavn for vedkommende. Brian Martins manual er en guide til, hvordan man kan benytte modellen strategisk og vende vold og undertrykkelse til sin egen fordel.

Læs den her.


NGO’isering

I Global Aktion synes vi, det er vigtigt, at vi løbende diskuterer vores egen rolle og forholdet til vores partnere. Hvad kan man f.eks. gøre for at mindske kløften mellem en nord- og en syd-partner? Vil den altid eksistere, når penge flyder den ene vej? Her kan du finde materialer om den stigende NGO’isering og forholdet mellem Nord og Syd.

Artikel: The Guardian: Do international NGOs still have the right to exist?

⇒ Artiklen diskuterer hvorvidt INGOer overhovedet har reel forandringsbetydning, eller om de blot fastholder status quo. Hvad er deres ret til at udføre det arbejde, de gør?

Læs artiklen her.