Handel & Finans

Derfor arbejder Global Aktion med Handel & Finans

Et stigende antal “frihandelsaftaler” verden over bliver i dag forhandlet og vedtaget. Disse aftaler kommer ikke verdens befolkninger til gode, men fremmer i stedet de multinationale virksomheders magt over vores samfund og klode, hvilket ofte har store konsekvenser for lokalsamfund og natur. Samtidig fratager de også flertallet muligheden for at kunne bestemme over samfundsudviklingen. Som modsvar arbejder vi på at fremme alternativer for handel; alternativer, hvor beskyttelsen af mennesker og miljø sættes over profit.

Er du interesseret i Global Aktions projekter?

Vi har samlet alle vores tidligere og nuværende projekter indenfor Handel & Finans. Du kan finde dem her.