Økonomi og regnskaber

Global Aktion arbejder med princippet om åbenhed i organisationens økonomi

I Global Aktion arbejder vi med stærke principper om åbenhed i organisationens økonomi. Derfor ligger Global Aktions regnskaber offentligt tilgængeligt for alle. Vores regnskab er opdelt i to dele: Et driftregnskab og de forskellige projektregnskaber.

Driftregnskabet omfatter alle indtægter og udgifter i forbindelse med driften af organisationen. Projektregnskaberne omfatter udbetalinger fra Danida og andre, der støtter vores projekter, udbetalinger til partnere og andre udgifter i forbindelse med administrationen af vores projekter. Projekterne finder du som noter i slutningen af vores årsregnskab.

Har du spørgsmål vedrørende vores regnskab, er du velkommen til at kontakte os.

Lønninger på Global Aktion

De fleste ansatte arbejder på deltid eller er ansat som studentermedhjælpere. Politik medarbejderen er ansat på fuld tid og får 38.395 kr. om måneden (2023) inkl. pension. Deltidsansatte på 25 timer om ugen får 26.260 kr. om måneden i løn (2023) inkl. pension og feriepenge. Studentermedhjælpere får 143 kr. i timen.

Sekretariatets opgave i Global Aktion er at støtte de mere end 200 aktive aktivister, der er fordelt på en række arbejdsgrupper. Sekretariatslederen er ansat i fleksjob. Global Aktion har ikke danske ansatte i det globale syd.

 

Rejseudgifter

Alle, der rejser for Global Aktion, får dækket sine udgifter i forbindelse med rejse og ophold. Omkostningerne forbundet ved rejser er meget forskellige afhængig af de lokale priser og transportudgifterne til det pågældende land. Vi bor så billigst så muligt, men samtidig sikkert. Vi flyver billigst mulig, med hensyn til, at pris og tid skal hænge sammen. Vi tager helst toget, hvis tid og prisen er rimelig.

Ved projektrejser betaler vi således for international transport, lokal transport, overnatning, mobiltid, forsikringer, vaccinationer og et mindre rådighedsbeløb. Normalt mellem 100 og 200 kr. om dagen afhængig af landet, til udgifter til mad under rejsen. Normalt koster en rejse for to aktivister til fx Swaziland i 10 dage ca. 20-22.000 kr. (2019). Der er altid et rejsebudget, som skal overholdes af dem, der rejser. Udgifter uden for budget betaler man selv.

Vi besøger normalt vores partnere to gange om året, da et tæt og godt partnerskab er vigtigt for os. For mange af de aktive, der rejser for Global Aktion, vil der være en egenbetaling forbundet med rejsen. Dette er bl.a. i form af tabt arbejdsfortjeneste og delvis eller fuld egenbetaling for kost på rejser, der har små budgetter. Alle, der rejser for Global Aktion, har en skriftlig aftale om opgaverne, der skal udføres før, under og efter rejsen.

Revisor

Global Aktions revisor er Ebbe Jensen, registreret revisor.

Revision Vadestedet, Registreret Revisionsaktieselskab
Vadestedet 6
4700 Næstved
www.vadestedet6.dk


Array