Forretningsudvalget

Forretningsudvalget i Global Aktion vælges på den årlige generalforsamling, hvor alle medlemmer kan stille op

Forretningsudvalget har ansvaret for foreningens økonomi og træffer beslutninger om, hvordan foreningens fremtidige arbejde skal formes. Forretningsudvalgets opgave er derfor kort fortalt, at have det store overblik i en travl organisation.

Forretningsudvalet har ca. 12 til 16 møder om året, og alle Global Aktions medlemmer har mulighed for at deltage i disse møder, med taleret.

De valgte forretningsudvalgsmedlemmer på generalforsamlingen i april 2019 er:

Jonathan Nielsen, formand for forretningsudvalget.
jmunk@protonmail.com
30251033

Carole Kouassi, forkvinde for forretningsudvalget.
chachakasi@gmail.com

Mikael Meldstad
mikael.meldstad@usa.net

Mikael er kasserer for Global Aktion og har været aktiv i Global Aktion i 10 år. Medlem af Poltisk Udvalg og Sydafrika gruppen.

Malene Eilersen
malene@globalaktion.dk

Sofie Gry Fridal Hansen
sofiefridalhansen@gmail.com
51940013

Mads Christian Barbesgaard
mads@globalaktion.dk

Mads Barbesgaard har været aktiv i Global Aktion siden 2010. Siden da har han arbejdet indgående med spørgsmål omkring den nyliberale globalisering, herunder EU’s rolle som global aktør, handels- og investeringspolitik, ressource-grabbing og kampen for klimaretfærdighed. I forretningsudvalget sidder Mads med i politikudvalget.

Sabrah Møller
sabrahm@hotmail.com

David Escudero

Dennis Fris Kuhlmann

Ina Nyrup Clausen