Sport og apartheid

Den internationale kamp imod apartheid i Sydafrika benyttede sig bl.a. af metoden “sportsboykot”. Sportsboykotten gik ud på at udelukke Sydafrika fra internationale stævner og at ødelægge landets egne stævner ved at forhindre deltagelse fra udlandet. Sportsboykotten blev brugt til at vise den sydafrikanske regering, at verdens øvrige lande ikke støttede apartheidpolitikken, og til at vise solidaritet med de sorte i Sydafrika.

Begrundelsen for at lave en boykot på sportsområdet var at apartheidsystemet betød, at selv når Sydafrikanere dyrkede sport var de opdelt efter race: farvede og sorte måtte ikke dyrke sport mod eller sammen med hvide. Sært nok kunne Sydafrikas regering og hvide befolkning godt acceptere at hvide og sorte sportsudøvere kæmpede mod hinanden til store stævner i udlandet, og til verdensmesterskaber og Olympiske leje, sålænge sydafrikanere af forskellig race ikke spillede eller kæmpede mod hinanden.

I begyndelsen var det sportsklubberne i Sydafrika, der sørgede for at holde racerne adskilt, men efter apartheids officielle indførelse i 1948, spillede regeringen også en aktiv rolle. I 1956 kom der fx en officiel apartheid-erklæring om adskillelse af hvide og ikke-hvide på sportsområdet, og i 1962 bestemte sportsministeren, at reglerne om raceadskillelse ikke gjaldt, når sydafrikanske sportsfolk konkurrerede mod udlændinge. Sydafrika måtte heller ikke blive repræsenteret af blandede sportshold, hvide hold skulle repræsentere de hvide i Sydafrika, og ikke-hvide hold repræsenterede de sorte og farvede sydafrikanere.

Reaktionen fra verdens andre lande på denne politik blev at Sydafrika i 1964 blev udelukket fra at deltage i de Olympiske Lege, og truet med at blive ekskluderet fra den Internationale Olympiske Komite i fremtiden, hvis ikke de ændrede apartheidreglerne. Regeringen gik derefter med til at sportshold af blandet race kunne rejse sammen og repræsentere Sydafrika sammen i udenlandske konkurrencer. Men mange lande, især afrikanske og asiatiske, synes ikke at det var nok, og truede med at udeblive fra de Olympiske Lege i 1968 hvis Sydafrika fik lov til at deltage.

Udover at Sydafrika blev udelukket fra de Olympiske Lege, gik boykotten også ud på at sportsfolk fra andre lande ikke deltog i de konkurrencer, man afholdt i Sydafrika. Det betød bl.a. at regeringen måtte bruge mange penge på at “købe” udenlandske sportsfolk til at deltage i stævner i Sydafrika. Konflikten om raceadskillelsespolitikken blev derfor tydeliggjort via sportsarrangementerne.

Efter apartheids afskaffelse i 1990 er Sydafrika igen kommet med i internationale stævner og konkurrencer, og landets sportsfolk har siden vundet verdensmesterskaber i rugby, kricket og fodbold.

Array