Mozambiquegruppen

Vi er en dynamisk gruppe, der arbejder med demokratiske rettigheder og fordeling af naturressourcer

I Mozambique arbejder Global Aktion med demokrati og retten til naturressourcer. Vi samarbejder med bevægelsen Associação de Apoio e Assistência Jurídica às Comunidades (AAAJC) om at mobilisere lokalsamfundet i Téte-provinsen med det formål at gøre lokalbefolkningen opmærksomme på jordrettigheder og give dem redskaber til at stå fast på deres rettigheder overfor regeringen og de selskaber, der driver rovdrift på deres ressourcer.

I Téte, Mozambique har der nemlig længe udspillet sig en rettighedskonflikt mellem lokalsamfund, regeringen og transnationale firmaer i minesektoren. Det har i praksis betydet, at de lokale gang på gang har set deres jord inddraget uden kompensation, og deres demokratiske stemmer bliver fortsat overhørt.

Vi har arbejdet med AAAJC i Mozambique siden 2013, og der er opstået et velfungerende partnerskab. Vi samarbejder om projekter, der har til formål at skabe en bevægelse af grupper, forankret i lokalsamfundene i provinsen Téte, som skal være i stand til at beskytte lokalsamfundenes rettigheder i forbindelse med jordens ressourcer gennem forhandling med myndighederne og de transnationale firmaer. Vores projektsamarbejde er med til at styrke båndet mellem vores organisationer og udbygge vores partnerskab. Partnerskabet er ikke kun begrænset til projektaktiviteter, da aktiv solidaritet er et nøglepunkt. Mozambiquegruppen spiller derfor også en aktiv rolle med at udføre lobbyarbejde på politisk niveau, og vi søger desuden at eksponere Mozambique i de danske medier og sætte fokus på situationen i landet.

Som aktiv i Mozambiquegruppen er der således mange forskellige opgaver at varetage

Du kan få mulighed for at indgå i processen omkring formuleringen, implementeringen og monitoreringen af udviklingsprojekter i tæt samarbejde med AAAJC eller dykke ned i nogle af de politiske og kreative processer, der indgår i lobby- og kampagnearbejdet.

Hvis du er interesseret i at være med i Mozambique-gruppen eller bare vil høre mere, så skriv en mail til info@globalaktion.dk. Skriv gerne lidt om dig selv og hvorfor du er interesseret i Mozambique-gruppen. Vi forventer ikke, at du har stor erfaring, men vi forventer, at du er engageret og villig til at sætte dig ind i den kontekst, som vores arbejde foregår i.