Handelsgruppen

Politikerne fremstiller frihandel som noget vi ikke kan få for meget af. Men i Global Aktion mener vi at den neoliberale konsensus om frihandel har ført til at store transnationale virksomheder kan udkonkurrere bønder og arbejdere i det globale Syd, presse lønmodtageres rettigheder over hele verden, forværre klimaforandringer og udhule vores nationale demokrati i et konkurrencestyret 'kapløb mod bunden'

I handelsgruppen indsamler vi viden om de overordnede globale strukturer for verdenshandelen, og undersøger hvordan disse strukturer skaber stigende ulighed, påvirker miljøet og ikke mindst mulighederne for udvikling i det Globale Syd.

I Handelsgruppen snakker vi dog ikke kun, vi laver også aktivisme. Handelsgruppen har repræsenteret Global Aktion i et netværk af danske og udenlandske organisationer, der har arrangeret demonstrationer og aktioner mod de store frihandelsaftaler TTIP og CETA.

Vi er sammen med tre andre danske organisationer en del af Netværk for Solidarisk Handel, hvor vi er med til at udarbejde en fælles strategi i kampen for en mere solidarisk handelspolitik.

I de kommende år vil vi ikke alene kritisere, men også lægge fokus på at formulere positive alternativer til den eksisterende handelspolitik. I denne forbindelse arbejder vi for at promovere en ’bindende traktat for transnationale virksomheder og menneskerettigheder’, der netop nu forhandles om i FN’s menneskerettighedsråd. Traktaten er konkret politisk forslag der prioriterer at beskytte mennesker og miljø frem for profit.

En stor del af arbejdet i handelsgruppen er at lave oplysningsarbejde. I øjeblikket rejser vi rundt på højskoler, hvor vi holder oplæg om konsekvenserne ved frihandel, og fremlægger de visionære alternativer, vi mener kan skabe en mere lige og retfærdig verden.

Vi laver ligeledes politisk lobbyarbejde, hvor vi mødes med politikere og embedsfolk for at præsentere dem for vores synspunkter og forsøge at rykke ved den politiske konsensus. Det sker ved at være tilstede under konkrete politiske forhandlinger, ligesom vi flere gange har haft foretræde i Folketinget.

Hvis du har lyst til at være med i Handelsgruppen, har du derfor rig mulighed for at blive klogere på handelspolitik. Du kan være med til at udfordre den neoliberale verdensorden og byde ind med alternativer, der sigter mod en mere retfærdig, solidarisk og bæredygtig verden. Skriv til info@globalaktion.dk, hvis du har lyst til at være med.