Bliv medlem af Global Aktion og styrk det internationale solidaritetsarbejde!

Hvis du melder dig ind i marts måned får du, udover din medlemsgave, også tilsendt ALT vores nyeste materiale om Vestsahara inklusiv vores nye Vestsahara mulepose!

Navn og Kontakt

Jeg ønsker en fed T-shirt og giver et støttebidrag på maksimum 75 kr. pr. måned.

Cpr og Bank

Vi bruger alene dit CPR-nummer til at tilmelde dig til betalingsservice (PBS).

Hvis du melder dig ind i marts måned får du, udover din medlemsgave, også tilsendt ALT vores nyeste materiale om Vestsahara inklusiv vores nye Vestsahara mulepose!

Når du støtter græsrødder i det Globale Syd, er du med til at:

* Kæmpe for at stoppe udplyndringen af udviklingslandenes naturressourcer.

* Skabe langsigtede politiske forandringer i det globale syd.

* Udvise solidaritet med kampen for demokrati og lighed.

* Bekæmpe stereotype fremstillinger af udviklingslande.

Som støttemedlem af Global Aktion får du tilsendt vores nyhedsbrev, og du får demokratisk indflydelse på Global Aktions arbejde.

Med ned til 50 kr. om måneden kan du hjælpe os til at sikre de faste udgifter og hermed sikre rammerne for de 150 aktive, der lige nu lægger rigtig mange timer i foreningen. Din støtte er afgørende for at sikre det økonomiske grundlag for en organisation, som ikke kan regne med den store støtte fra hverken Kongehus eller regering.

Hvis vi har dit CPR nummer opgiver vi dine støttebidrag til SKAT.

Med venlig hilsen
Alle de aktive i Global Aktion


Du kan også sende os et engangsbeløb via MobilePay: 77489

Minimumskontingentet er: 

Enkeltpersoner:: 200 kr.

Kollektive medlemmer under 500 medlemmer: 500 kr.

Over 500 men under 3000 medlemmer: 2500 kr.

Over 3000 medlemmer: 5000 kr.

Alt der betales udover minimumskontingentet er opfattet som støtte af Global Aktions arbejde i Danmark og i det Globale Syd.

Array