Mistanke om korruption eller misbrug?

Er der mistanke om misbrug eller korruption i Global Aktion eller hos en af vores partnere?

(English below)

Global Aktion har en anti-korruptionspolitik og et Code of Conduct. Det betyder, at vi på ingen måde tolererer nogle former for misbrug. Alle indberettede sager om misbrug eller korruption vil blive undersøgt til fulde, og indberetteren er sikret anonymitet.

Har du mistanke om misbrug eller korruption, skal du kontakte sekretariatsleder, Morten Nielsen, morten@globalaktion.dk. De informationer, du sender os, vil være fortrolige, og vi vil holde dig informeret om alle de skridt, vi tager på baggrund af de informationer, du har givet os.

Er din mistanke rettet mod en eller flere af de ansatte eller aktivisterne i Global Aktion, skal du kontakte vores eksterne revisor, Ebbe Jensen, ej@vadestedet6.dk eller formanden for forretningsudvalget Carole Kouassi, chachakasi@gmail.com. Vores revisor vil sammen med relevante myndigheder undersøge sagen. Du vil have fuld anonymitet og blive holdt informeret undervejs.

 

Is there suspicion of abuse or corruption in Global Aktion or at one of our partners?

Global Aktion has an anti-corruption policy and a Code of Conduct. That means we have no tolerance for abuse or corruption of any kind. All reported cases of suspicion of abuse or corruption will be fully investigated, and the reporter is guaranteed full anonymity.

If you suspect abuse or corruption, contact Head of Secretariat, Morten Nielsen, morten@globalaktion.dk. All of the information you send us will be confidential, and we will keep you informed on all the steps taken in the case.

If your suspicion involves one or more of the employees or activists in Global Aktion, contact our external accountant, Mr. Ebbe Jensen, ej@vadestedet6.dk or the chair of the board Ms. Carole Kouassi, chachakasi@gmail.com. Our external accountant will investigate the matter with the relevant authorities. You will have full anonymity and he will keep you informed.