Resource Grabbing

Derfor arbejder Global Aktion med Resource Grabbing

I Global Aktion har vi i en længere årrække arbejdet med forskellige former for resource grabbing. Verden over ser vi et øget pres for at privatisere fælles goder. Det resulterer i en ulige fordeling af naturressourcer på få hænder. Dermed mister mange deres levegrundlag. Global Aktion kæmper for og støtter bevægelser i at skabe demokratisk og lokal kontrol af naturressourcer. Verdens fælles goder skal gavne de mange frem for de få.

Er du interesseret i Global Aktions projekter?

Vi har samlet en liste med alle vores nuværende og afsluttede projekter inden for Resource Grabbing. Du kan læse mere her.