Hvem er F. W. De Klerk?

Frederick Willem De Klerk blev i februar 1989 leder af det sydafrikanske Nationalistparti (NP).

Han kom på det tidspunkt fra en post som undervisningsminister i den daværende NP-regering, men han var ikke særlig kendt af offentligheden. De Klerk var en partisoldat, der stille og roligt havde arbejdet sig op gennem rækkerne. Hans undervisningspolitik havde været apartheidtro, men dog i en let reformeret udgave.

Da De Klerk blev partileder var Sydafrika ved at gå fallit både økonomisk og moralsk.

Større og større dele af befolkningen, og selv erhvervslivet støttede op om protesterne mod apartheid, men regeringen havde stadig magten over hæren, politiet, statsapparatet. NP, især repræsenteret af Roelf Meyer, havde i flere år forhandlet i hemmelighed med Mandela og ANC, men nu var der behov for et offentligt gennembrud, og De Klerk løslod Mandela og ophævede forbudet mod ANC, PAC m.v.

Men selv om De Klerk og NPs øvrige ledelse tog dette vigtige skridt, betød det ikke at de følte sig godt tilpas med de nye tider. Det blev tydeligt, da det kom frem at De Klerk havde kendt til sikkerhedspolitiets såkaldte 3. styrke. Denne gruppe indenfor politiet brugte i starten af 1990’erne partiet Inkatha til at sætte sorte op mod andre sorte især i Johannesburgs townships og i Natal. 15.-20.000 mennesker døde. Formålet med volden var formentlig at vise at sorte ikke var i stand til at regerer Sydafrika, og at undergrave de forhandlinger som ANC og NP afholdt i denne periode.

Men fredskrafterne og forhandlerne vandt, og i 1992 blev De klerk og Mandela i fællesskab tildelt Nobels Fredspris. Da Mandela blev udpeget til præsident, blev De Klerk hans vicepræsident i den første koalitionsregering.

Året før Sydafrikas andet valg i 1999, trak De Klerk NP ud af regeringen. Nu skulle NP stå sin prøve som oppositionsparti.

Inden De Klerk gik ud af politik, nåede han bl.a. at nægte at bidrage til Sandhedskommissions høringer vedr. NPs og regeringens rolle under apartheid, og at fyre Roelf Meyer, da denne udtrykte sin holdning om at NP måtte starte helt forfra, hvis det skulle have nogen legitimitet i det ny Sydafrika.

De Klerk har selv trukket sig fra politik nu.