Swazilandgruppen

Swazilandgruppen arbejder både med projekter i Swaziland og kampagnearbejde i Danmark

I Swaziland, Afrikas eneste enevældige monarki, lever kongen, Mswati III, i vild luksus, mens resten af befolkningen er en af verdens allerfattigste. Tal fra 2017 viser, at Swaziland er ramt af verdens højeste forekomst af HIV/AIDS på hele 27,4%. Derudover lever 63% af Swazilands 1,3 millioner indbyggere under én dollar om dagen.

Demokratibevægelsen Swaziland United Democratic Front (SUDF)  kæmper for demokrati og en retfærdig fordeling af magt og ressourcer i Swaziland.

SUDF er en paraplyorganisation med otte medlemsorganisationer, der blandt andet inkluderer studenterbevægelser, fagbevægelsen, kvindebevægelser, politiske organisationer og andre medlemsbaserede bevægelser.

I Swaziland arbejder Global Aktion (GA) med magt og demokrati. De seneste 12 år har GA arbejdet tæt sammen med SUDF i kampen for initiativer, der skal skabe grundlag for reformer af de politiske og økonomiske forhold i landet. I Swaziland sidder kongen og en lille elite tungt på både magt og ressourcer – og de er ikke villige til at give befolkningen adgang til nogen af delene.

GAs Swazilandgruppe består af medlemmer fra Danmark, Sverige og Finland. Alle medlemmer har forskellige akademiske baggrunde lige fra antropologi, humaniora, økonomi og til statskundskab. De forskellige baggrunde, som gruppemedlemmerne kommer med, er en kæmpe styrke, der gør det muligt altid at diskutere perspektiver i gruppens arbejde fra flere synspunkter.

Swazilandgruppens arbejde giver rig mulighed for at indgå i processerne omkring formuleringen, implementeringen og monitoreringen af projekter i Swaziland. Dette foregår i tæt samarbejde med vores partnerorganisation, SUDF, da det først og fremmest er deres visioner, der ligger til grund for projekternes udformning. Bl.a. derfor er der årlige  rejser til Swaziland, hvor vi mødes med vores partner og drøfter de igangværende processer.

Gruppen arbejder desuden for at sætte Swaziland på dagsordenen herhjemme, særligt ved at oplyse om EU’s støtte til regimet i Swaziland, herunder EU’s støtte af landets sukkerindustri, som hovedsageligt er ejet af kongen. Derudover laver gruppen løbende oplysnings- og kampagneaktiviteter samt lobbyarbejde for at skabe fokus på situationen i landet.

Swazilandgruppen kan altid bruge nye kræfter, så hvis du har lyst til at engagere dig i gruppens arbejde, bedes du kontakte os på info@globalaktion.dk og fremsende en kort beskrivelse af dig selv, din baggrund og kvalifikationer for at være med, og hvorfor du ønsker at være engageret i Global Aktions Swazilandgruppe. Vi forventer ikke, at du har stor erfaring, men vi forventer, at du er engageret og villig til at sætte dig ind i den kontekst, som vores arbejde foregår i.