Kampen for politiske rettigheder og en mere lige fordeling af ressourcerne i Swaziland.

Swaziland er Afrikas sidste enevældige kongedømme. Her er politiske partier bandlyst, aktivister bliver anholdt og befolkningen bliver undertrykt med politiske, kulturelle og økonomiske midler. Imens lever Swazilands konge, Kong Mswati III, et liv i luksus. En femtedel af statsbudgettet går til kongehusets apanage, militær, politi og fængselsvæsen. Samtidig lever 60 % af befolkningen under fattigdomsgrænsen, arbejdstagerrettigheder er forsømte, fagforeninger er ulovlige, det nationale sundhedssystemet er ikke-fungerende og den gennemsnitlige levealder er 48 år. EU har siden 2008, støttet landet med mere end 2 milliarder kroner. Penge der bl.a. er brugt på at støtte landbrugssektoren, herunder sukkerindustrien, som Mswati har store personlige økonomiske interesser i. EU har altså ikke sikret at pengene ikke ender i Kong Mswatis lommer. Med denne kampagne vil vi sætte fokus på swaziernes kamp for demokrati og på EU’s rolle i landet. Sammen kan vi presse på for en demokratisk udvikling i landet.

Array