EU-Parlamentsvalget

Ti eksempler på EU’s klimasvigt

EU bliver ofte fremstillet som en grøn forkæmper. Det er en farlig myte, der potentielt kan dæmpe det folkelige engagement i klimakampen. Derfor tager vi et nødvendigt livtag med myten om det grønne EU

I anledning af EU-parlamentsvalget, der nærmer sig med hastige skridt, har vi samlet ti eksempler på, hvordan EU har svigtet klima og miljø. For vi ved alle, at når det er valgtid, er det også grønvaskertid. Så tro ikke de mange kandidater til EU parlamentsvalget, der prøver at grønvaske EU. Læs her, hvad mange grønne løfter og planer i EU er endt med.

1. “Gas er godt for klimaet”….
De definitioner af grønne investeringer, som er vedtaget i EU-regi, betyder, at gasprojekter kan få det grønne stempel. Det samme gælder biomasse. Et projekt, som oprindeligt skulle imødegå grønvask, er på den måde blevet noget nær det omvendte.

2. EU bruger flere penge på gasinfrastruktur end vedvarende energi
EU fortsætter sin støtte – politisk og økonomisk – til gasinfrastrukturprojekter. Projekter som efter alt at dømme er unødvendige ud fra en forsyningsbetragtning, og som er i lodret modstrid med anbefalingerne fra både Det International Energiagentur og IPCCC.

3. EU’s budget afsætter kun få penge til grøn omstilling
Planen om at revidere EU’s budgetregler, så der er større plads til statslige investeringer i grøn omstilling, er blevet droppet.

4. EU dropper forbud af sprøjtemidler
EU’s målsætning om halvering af brug af sprøjtemidler (især pesticider) er officielt droppet. Glyfosat er i den forbindelse godkendt for en ny tiårig periode.

5. Ingen krav til luftfart og skibsfart
Modellerne for integreringen af luftfart og skibsfart i emissionshandelssystemet kommer ikke til at udgøre et væsentligt incitament til omstilling. Kravene er alt for små.

6. Økologien er droppet af EU
Jord-til-bord strategien for mere økologisk landbrug er sat på standby. EU’s store naturgenopretningsplan er også sat på standby.

7. De store udledere slipper billigere
Systemet med uddeling af gratis kvoter til visse industrisektorer vil fortsætte i mange år endnu.

8. EU milliarder til falske løsninger
Prioriteringen af CCS (CO2 lagring) er intakt til trods for kritik fra EU’s revisionsret om, at de store pengebeløb som investeres i den teknologi, ikke står mål med resultaterne.

9. Yderligere kontrol med farlig kemi droppet
Revideringen af kemikalieforordningern REACH er droppet, trods et løfte i European Green Deal.

10. EU’s frihandelsaftaler undergraver klima og miljø
EU fortsætter ufortrødent med at forhandle og vedtage nye miljø- og klimaskadelige frihandelsaftaler.

Ovenstående gør det tydeligt, hvorfor et bredt, folkeligt pres er nødvendigt for at få EU til at ændre kurs på det grønne område. For så snart, vi har stemt, strømmer kulsorte lobbyister til Bruxelles for at bremse enhver form for grønt tiltag, der vil tære på den fossile industris profit. Vi kan derfor ikke lade os snyde af dem, der vil bilde os ind, at EU er en grøn forkæmper. Vi bliver nødt til at se sandheden i øjnene, nemlig at politikerne ikke af sig selv gennemfører den grønne omstilling – medmindre vi presser dem til det.

Array