Sådan arbejder vi

I mere end 40 år har Global Aktion støttet folkelige bevægelser i det globale Syd i deres kamp for demokrati og lighed

I det globale Syd er forskellen mellem rig og fattig stor, og den økonomiske vækst tilgodeser kun en meget lille gruppe af befolkningen. Det arbejder vi for at lave om på. Vores arbejde kan grundlæggende opdeles i en projektdel og en kampagnedel.

Vi er ca. 200 aktivister fordelt på mere end 20 arbejdsgrupper. Det er os der er drivkræften i Global Aktion.

Kampagnearbejdet

Global Aktion har et stærkt kampagnearbejde. Disse tager forskellig form og behandler forskellige temaer. Men fælles for dem alle er, at de har til formål at gøre den bredere danske befolkning opmærksom på de græsrødder i det globale syd og deres kamp for økonomiske, sociale og politiske rettigheder.

Sammen med andre bevægelser arbejder vi på en global mobilisering for at gøre om med global ulighed og sætte mennesker og miljø før profit.

Projektarbejdet

Global Aktions projektarbejde sker i et samarbejde med lokale sociale bevægelser i det globale Syd. Udgangspunktet for alle projekter er partnerskaberne er solidaritet. Alle projektgrupperne styres af aktivister.

Projektet skal organisere manigalsivede grupper af mennesker og mobilisere dem så de kan kæmpe for deres økonomiske, sociale og politiske rettigheder. Under de temaer de vi arbejder med, kan du læse om Global Aktions projekter.

Bliv aktiv

Alle vores arbejdsgrupper optager nye aktivister, løbende.

Skriv til info@globalaktion hvis du ønsker at komme i kontakt med en eller flere arbejdsgrupper.

Array