Madsuverænitet

Derfor arbejder Global Aktion med Madsuverænitet

I dag indgår stort set al mad, der indtages i det globale nord i det dominerende industrialiserede fødevaresystem. Det er et system, hvor madproduktion i stigende grad kontrolleres af transnationale selskaber, eksporteres lange afstande, og hvor en tredjedel af al mad, der produceres, går til spilde – samtidig med at over 800 millioner mennesker sulter på verdensplan. Det er et system, der fremmedgør forbrugere og producenter, som fratager lokalbefolkninger deres jord, såsæder og ret til selvbestemmelse. I dette system gøres mad, som i alle henseender burde være en menneskerettighed, til en vare, der kan spekuleres i og handles med (deraf det danske ord ‘fødevarer’). Samtidig står for det industrialiserede fødevaresystem for 44-57 % af den globale drivhusgasudledning, når man regner alle led i produktionskæden med. Under industrielt landbrug udpines jorden, den bliver mindre modstandsdygtig over for klimaforandringernes konsekvenser, samtidig med at biodiversiteten lider.

Madsuverænitet foreslår et alternativt fødevaresystem, der skaber praktiske, bæredygtige og demokratiske løsninger til det mislykkede industrialiserede fødevaresystem. Det er en tilgang, der er udviklet af småbønder i det globale syd, og som er blevet en global bevægelse. Madsuverænitet bygger på miljø- og klimahensyn, social retfærdighed og består af tre hovedelementer: bæredygtige metoder, lokale systemer og demokratisk kontrol. Madsuverænitet insisterer på det grundlæggende synspunkt, at fødevaresystemets hovedformål er at sikre mad til mennesker på en måde, der er retfærdig og bæredygtig. Et land eller et samfund kan ikke opnå madsuverænitet alene, hvis dets fødevaresystem marginaliserer og sulter andre mennesker. Madsystemer skal derfor kontrolleres demokratisk af folket, ikke af eliter eller virksomheder. Hvem der producerer mad, hvordan og for hvem og hvem, der drager fordel, er afgørende.

Global Aktion arbejder i partnerskab med småbondebevægelsen La Via Campesina i det sydøstlige Afrika for at styrke bevægelsen omkring madsuverænitet og klimaretfærdighed. Samtidig arbejder vi for udbredelsen af madsuverænitet i Danmark som del af Forum for Madsuverænitet sammen med en række danske miljøorganisationer.

Er du interesseret i Global Aktions projekter?

Vi har samlet en liste med alle vores projekter inden for temaet madsuverænitet. Du kan læse mere om disse her.

Array