Hvem var H. Verwoerd?

Hendrik F. Verwoerd (1901-1966) er blevet kaldt arkitekten bag apartheid. Han var statsminister i Sydafrika i perioden 1958 til 1966. Han blev født d. 8. september 1901 i Amsterdam, men hans familie emigrerede til Sydafrika allerede da han var tre måneder gammel.

Efter endt uddannelse blev han i 1927 professor i psykologi ved afrikaanernes intellektuelle højborg, Stellenbosch universitet. 6 år senere skiftede han over til faget sociologi.

I 1937 blev han udpeget til redaktør af avisen Die Transvaaler, der støttede Nationalistpartiets politiske linie. I 1948, da Nationalistpartiet vandt valget blev han udpeget til senator. I 1950 blev han minister for de “indfødtes” forhold (Minister of Native Affairs), og det var i denne position, at han gennemførte mange af apartheidlovene.

I 1958 blev han valgt til statsminister, og det var fra denne position at han bidrog til oprettelsen af hjemlandene. Det var også som statsminister, at han d. 31. maj 1961 kunne udråbe Sydafrika til en republik, efter at et lille flertal af hvide vælgere (både sorte og farvede havde fået frataget stemmeretten på det tidspunkt), havde stemt for at Sydafrika skulle træde ud af Commonwealthsamarbejdet.

I 1960 forsøgte en hvid farmer at skyde Verwoerd, men det mislykkedes. Seks år senere stak en løst ansat sendebud i parlamentet, Demetrio Tsafendas, Verwoed ihjel. I 2001 blev bogen “En verden af glas” udgivet om Demetrio Tsafendas.