Værd at vide om resource grabbing

Verden over udnyttes naturressourcer på en måde, der ikke kommer verdens befolkning til gavn. Lokale bønder får frataget deres jord, småfiskere mister retten til at fiske i deres lokalområde, og ulovlig plyndring af råstoffer og andre ressourcer opretholder konflikter og fratager mennesker deres livsgrundlag. Her kan du finde materialer om den udemokratiske rovdrift på verdens ressourcer.

Primer: The Global Ocean Grab

⇒ Denne primer forklarer begrebet ‘ocean grabbing’ og de mekanismer, der ligger til grund for dette. Ocean grabbing sker i stigende grad, og har store konsekvenser for småfiskere og kystsamfund, der mister deres mulighed for at benytte havet.

Læs primeren her.

Primer: The Global Land Grab

⇒ Primeren introducerer begrebet ‘land grabbing’, samt de konsekvenser, som land grabbing har. Den undersøger det globale fænomen, hvordan land grabbing forsvares og hvilke drivkrafter, der står bag.

Læs primeren her.

Primer: The Global Water Grab

⇒ Denne primer undersøger begrebet ‘water grabbing’ – altså det, at vandreserver overtages af magtfulde aktører, til stor ulempe for almindelige mennesker. Primeren undersøger hvad der ligger bag og hvad man kan gøre ved det.

Læs primeren her.

Rapport: P for Plunder

⇒ Rapporten er en detaljeret gennemgang af de virksomheder, der er involveret i plyndringen af fosfat fra det af Marokko besatte Vestsahara. Landet er rigt på fosfat, der i høj grad benyttes i landbruget, men Vestsaharas befolkning får ikke gavn af udnyttelsen af råstoffet. Det er nemlig primært Marokko og en lang række internationale virksomheder, der lukrerer på handlen med forfat.

Læs rapporten her.

Artikel: Land and ocean grabs not the solution to climate change

⇒ I denne artikel kan man læse om Hiba Al-Jibeihis møde med andre aktivister fra hele verden på klimatopmødet COP21 i 2015. Her bliver hun bevidst om de mange og komplicerede årsager til green grabbing, og at klimakrisen ikke løses ved at fratage endnu flere mennesker deres levegrundlag.

Læs artiklen her.