The social movements TV project – Gruppen

English below

Arbejdsgruppen for Social Movements TV Project er engageret i at skabe en 24-timers internet-tv-kanal, der forstærker stemmerne fra småbønder, feminister, progressive akademikere, klimaaktivister og andre græsrødder i det Globale Syd.

Vores mål er at etablere en online-tv-kanal, der tilbyder en klar systemkritik og præsenterer alternativer til det profitdrevne kapitalistiske system. Vi starter med fokus på Sydafrika og udvider senere til et globalt publikum.

Vores partner, Workers World Media Production (WWMP), er en non-profit medieorganisation, dedikeret til udviklingen af demokratisk massemedier og organisatoriske platforme. De er bekymrede over tilstanden af journalistik, især stigningen i medie-monopoler, tilbagegangen i undersøgende journalistik og nedskæringen i dækningen af industri- og arbejdsrelaterede emner.

Vil du være med til at  ændre det globale medielandskab og give dem uden adgang til medier muligheden for at have deres egen tv-kanal. Hvis du brænder for medieproduktion og journalistik og ønsker at gøre en forskel, bør du overveje at blive aktiv i vores gruppe. For at høre mere, skriv til os på wwmp@lists.afrika.dk.
————————————————————————————————

The Social Movements TV Project Working Group is committed to creating a 24-hour internet TV channel that amplifies the voices of small-scale farmers, feminists, progressive academics, climate activists, and other grassroots movements in the Global South.

Our goal is to establish an online TV channel that offers a clear systemic critique and presents alternatives to the profit-driven capitalist system, beginning with a focus on South Africa and later expanding to a global audience.

Our partner Workers World Media Production (WWMP) is a non-profit media organization dedicated to developing democratic mass media and organizational platforms. They are concerned about the state of journalism, especially the rise of media monopolies, the decline of investigative reporting, and the reduction in coverage of industrial and labor-related topics.

Join us in this effort to change the global media landscape and provide those without media access the opportunity to have their own TV channel. If you’re passionate about media production and journalism, and want to make a difference, consider joining us. To hear more write to us at wwmp@lists.afrika.dk.