Lobbyisme

Her kan du finde relevante materialer om lobbyisme og multinationale selskabers usynlige magt.

Lobbyisme har stor betydning for udfaldet af frihandelsforhandlinger. Ofte har store virksomheder lettere adgang til at lobbyere end offentlighedens interesse-institutioner, og virksomheder har derfor stor magt til at påvirke politikerne og presse deres agenda igennem.

Vi har samlet lidt information om lobbyisme i frihandelsforhandlinger, samt materiale om multinationale virksomheders usynlige politiske magt.

Featureartikel: Foreign Policy – the untouchables
Mange multinationale selskaber, der står bag krænkelser af rettigheder i fattige lande, er stort set ukendte for offentligheden og står hverken til ansvar i deres ophavsland eller i de lande hvor de opererer. Det efterlader modaktører stort set magtesløse mod deres handlinger.
Læs den her.

Rapport: TNI – profiting from injustic
⇒Rapporten gennemgår hvordan advokater, voldgiftjurister og finansspekulatører er med til at opretholde en praksis, hvor voldgiftssager på investeringsområdet er hyppige, til trods for at sagerne koster borgere og stater milliarder og afholder fra at lave progressiv lovgivning til fordel for almindelige borgere.
Læs rapporten her.

Artikel: CEO – debunking business propaganda over investor rights
⇒ I kølvandet på massiv kritik af investorbeskyttelse i blandt andet TTIP-aftalen er industriens lobbyister og diverse voldgiftsadvokater kommet på banen i et forsvar for de multinationales fremfærd og krafttag om magten. Corporate Europe Observatory gennemgår deres argumenter, og viser os, at de på ingen måde holder vand.
Læs den her.

Infographics: TTIP – a corporate lobbying paradise
⇒Corporate Europe Observatory har lavet en række infographics der gennemgår lobbyisme under TTIP forhandlingerne, og tydeliggør, at industri- og virksomhedslobbyisme har en uforholdsmæssig adgang til magthaverne og beslutningsprocesserne.
Se dem her.