Alternativer til frihandel

Her kan du finde relevante materialer om alternativerne til frihandel

Frihandel er ikke den eneste form for handelspolitik, man kan føre. Der er et hav af alternativer, der tilgodeser de mange og prioriterer mennesker og miljø over virksomheder.

Policy: Alternative Trade Mandate

⇒ Mere end 50 civilsamfundsorganisationer er gået sammen om at formulere en alternativ vision for europæisk handelspolitik. Alternative Trade Mandate er et omfattende dokument, der indeholder ni fokuspunkter, der dækker en række områder, som handelspolitik påvirker:

  • Mad og hvordan vi producerer det.
  • Jobs og arbejdsrettigheder.
  • Penge og hvordan vi investerer dem.
  • Banker og investorer og hvordan de skal opføre sig.
  • Råstoffer og hvordan vi deler dem.
  • Klimaforandringer: Accepten af ansvar og behovet for reelle løsninger.
  • Offentlige services: de skal ikke være til salg.
  • Offentlige indkøb og investeringer som et redskab til at booste lokale økonomier.
   IP-rettigheder skal være rettigheder for alle, ikke kun de få.

Læs den her.

Policy: Southern alternatives to EU trade policy
⇒ Rapporten fremlægger en opfordring til EU om at handle på en ny og mere bæredygtig måde, og den kommer med en række eksempler, hvor lande i det globale Syd er gået imod den gængse handelspolitik og har tilegnet sig en mere inkluderende og retfærdig tilgang.
Læs indledningen til rapporten her. 

Netværk: Seattle2Brussels
⇒ Seattle2Brussels-netværket startede i kølvandet på protesterne mod WTO i Seattle i 1999. Netværket søger at udfordre den eksisterende profitdrevede handelsagenda i EU og samle civilsamfundet i protesten mod det uretfærdige handelsregime.
Læs mere her.

Publikation: Focus on the Global South – Humanity and Nature
⇒ Det internationale netværk Focus on the Global South gennemgår forskellige alternativer til, hvordan mennesket kan forholde sig til naturen. I mange sammenhænge ses naturen som noget der skal udnyttes til at indgå i et økonomisk system, men det er ikke bæredygtigt. Focus ser derfor på traditionelle, kulturelle og alternative måder, hvorpå mennesket kan indgå i en relation med naturen, så det er bæredygtigt for både mennesker og miljø.
Læs publikationen her.