Vestsaharagruppen

Vi arbejder for at udbrede kendskabet til Vestsahara-konflikten i Danmark, og inspirere til solidaritet og aktion hos danskerne

Vestsahara gruppen ønsker at  øge danskernes kendskab til Vestsaharas besættelse. Vi ved, at langt de fleste danskere aldrig har hørt om landet Vestsahara, for slet ikke at tale om Marokkos besættelse af den sidste koloni i Afrika. Dette skyldes blandt andet manglende mediedækning, manglende akademisk fokus på både grundskole og videregående niveau, politiske interesser og lobbyisme. Vi tror på, at en øget interesse i konflikten fra den danske befolkning vil føre til øget politisk interesse. Dette skaber mulighed for at påvirke den nuværende modvilje til at anerkende og agere på Vestsahara spørgsmål, i en national og global kontekst. Derfor arbejder vi på at nå ud til så mange danskere som muligt, gennem oplysningsarbejde i mange forskellige størrelser.

Gruppen arbejder med en kreativ tilgang til at skabe artikler, podcasts, sociale medie-opdateringer, og arrangementer som filmaftener, fotoudstillinger og oplæg. Vi har et stærkt netværk til saharawiske aktører i de besatte områder af Vestsahara, de Algeriske flygtningelejre såvel som i diasporaen rundt omkring i verden. Gennem dette netværk gør vi vores bedste for at sikre, at vores budskab og fortællinger er skabt af sahrawiernes egne stemmer. Vi arbejder blandt andet med at invitere sahrawier til Danmark, og støtter op om sahrawiske kampagner og initiativer, der kan deles i Danmark.

Gruppen blev etableret i efteråret 2018, hvor vi påbegyndte planlægningen af en udvekslingstur til de sahrawiske flygtningelejre i Algeriet under det årlige arrangement Sahara Marathon. Formålet var at invitere unge danskere med for at opleve livet i lejrene, møde politiske organisationer og NGO’er, samt lære mere om konflikten og Vestsahara. Turen var en succes, og på baggrund af denne mærkede vi allerede, at flere var motiverede til at deltage aktivt i Vestsahara arbejdet. Dette skabte fundamentet for gruppen, samt overbevisningen om at et øget kendskab vil føre til øget opbakning og aktivitet.

Desuden er gruppen innoveret i at kontakte private virksomheder der aktivt deltager i udnyttelsen af naturresurseene i Vestsahara.For at øge presset på såvel danske som andre virksomheder der har interesser i det besatte Vestsahara, har vi opfordret danske banker og pensionskasser om at trække sig fra disse virksomheder. Dette er i vidt omfang lykkes.

Gruppen lykkes med at få virksomheden Dansk Vejsalt til at stoppe importen af vejsalt fra Vestsahara. Vi har i gruppen et særligt fokus på vindmølleindustrien, danske fiskere og rederier der pt er aktive i de besatte dele af Vestsahara.

Vores nuværende udenrigsminister, Jeppe Kofod, har brudt med en mangeårig socialdemokratisk støtte til Vestsahara sagen, og erstattet den med et tæt samarbejde med kongeriget Marokko.

Som medlem i gruppen inkluderer arbejdsopgaverne blandt andet event organisering, medieproduktion, udarbejdelse af artikler til medier og socialt medieindhold, grafisk design, og meget meget mere. Der er stor mulighed for indflydelse på hvilke slags aktiviteter vi tager op i gruppen, og mulighed for at arbejde med netop dét man interesserer sig for. Gruppen er åben for enhver, der ønsker at arbejde med kampagne- og oplysningsarbejde, og vi har ingen krav til færdigheder. Vi har pt. Aktive medlemmer i både København og Århus.

Gruppen samarbejder tæt med Western Sahara Resource Watch (wsrw.org) og indgår i flere af deres arbejdsgrupper.

Gruppen har brug for nye aktive medlemmer der aktivt kan indgå i research og undersøgende journalistik.  Gruppen har intro program, og der er intern uddannelse man som aktiv kan deltage i.

Hvis du er interesseret i at være med eller bare høre nærmere, så skriv til info@globalaktion.dk, gerne med lidt tekst om dig selv og hvorfor du er interesseret i vores arbejde. Vi glæder os til at høre fra dig!

Array