Sydafrikas Forfatning 1961

Uddrag af Republikken Sydafrikas Forfatning af 1961

Præambel:

I ydmyg underdanighed til Gud, den almægtige,

som kontrollerer nationers og folkeslags skæbne,

som samlede vore forfædre fra mange lande og gav dem dette deres eget,

som har vejledt dem gennem generationer,

som på forunderlig vis har udfriet dem fra de farer, der omgav dem

Erklærer vi, at vi

Er bevidste om vores ansvar overfor Gud og mænd;

Er overbeviste om nødvendigheden af at stå sammen og forfølge følgende nationale målsætninger;

At fremholde kristne værdier og civiliserede normer med en anerkendelse og beskyttelse af trosfrihed.

At stå værn om landets integritet og frihed

At fremholde den dømmende magts uafhængighed og lighed for loven

At optretholde lov og orden

At fremme alles tilfredshed og alles åndelige og materielle velfærd

At respektere og beskytte menneskeværdighed, liv, frihed og ejendom for alle blandt os

At respektere, fremme og beskytte selvbestemmelsesretten for befolkningsgrupper og folkeslag,

At fremme privat initiativ og virksom konkurrence

Er rede til at acceptere vores pligt til at stræbe efter verdensfred sammen med alle fredselskende folkeslag og nationer; og

Er optændt af ønsket om at give den Sydafrikanske Republik en forfatning, der sikrer valgte og ansvarlige regeringsformer, og som passer til vores lands traditioner, historie og særlige omstændigheder.