Frihandels ideologiske baggrund

Her kan du finde relevante materialer om frihandels ideologiske baggrund

Frihandel er rodfæstet i den neoliberale markedstankegang. Frihandel er altså ikke en eviggyldig, objektiv sandhed, men produktet af en specifik ideologi. Og som bekendt er en ideologi ikke nødvendigvis god og rigtig, selvom den er fremherskende. Her kan du finde en række materialer om neoliberalisme, global kapitalisme og globalisering.


Video: Keep connecting dots

⇒ De kriser, som verden står overfor i dag, kan ikke skilles ad fra hinanden. De er forbundet til hinanden, og skabt og drevet af de samme aktører og det samme system, der ikke tager hensyn til enkelte mennesker, men kun bidrager til ‘klubben’ af eliter verden over.

Se den her.

Interview: Walden Bello om globalisering og afglobalisering

⇒ Der findes ikke noget nyt vækstmarked, som den globale kapitalisme og verdenshandlen kan udnytte. Derfor har kapitalismen ramt en mur. Samtidig er den vækst, der skabes udsigtsløs, jobløs og bekæmper ikke fattigdom. Særligt peger Bello på kapitalismens indbyggede ‘overproduktion’ som kim til problemet. Bellos løsning er en ‘afglobalisering’.

Læs den her.

Artikel: George Monbiot: Neoliberalisme – roden til vores problemer

⇒ Neoliberalismen har haft betydning for alle samfundsmæssige kriser i nyere tid; Klimakrise, økonomisk krise, you name it. Alligevel forholder vi os til kriserne som om de er enkeltstående og ikke har noget med hinanden at gøre, og derfor er det svært at få et alternativ til den neoliberale verdensorden på banen.

Læs den her.

Podcastserie: Beginner’s guide to neoliberalism

⇒ New Economics Forum har udgivet seks korte, letforståelige afsnit, der forklarer hvorfor den økonomiske virkelighed ser ud som den gør i dag. En god introduktion, som man passende kan høre på vej til arbejde eller mens man vasker op. Snedigt!

Find dem her.

Video: Oplæg med Nick Dearden fra Global Justice Now

⇒ Nick Dearden, director for den engelske kampagne- og lobbyorganisation Global Justice Now, besøgte Global Aktion op til klimatopmødet COP21 i Paris, december 2015.

Se den her. Læs også en artikel om hans besøg her.

Film og artikel: Five dangerous thoughts about capitalism

⇒ Vores nuværende kapitalistiske system er ikke en selvfølge. Det er skabt af mennesker og kan derfor også laves om af mennesker. Men først må vi tænke et par ‘farlige tanker’.

Se filmen her.

Artikel: ‘How to judge globalism’ af Amartya Sen

⇒ Globalisering er ikke et projekt for at vestliggøre hele verden. Det har været et fælles arbejde at nå dertil hvor vi er i dag, og der er mange goder, vi alle kan høste fra globaliseringen. Men den har behov for reform, for der skal være en fair og ordentlig fordeling af gevinsterne, der er til fælles gavn og støtter international udvikling.

Læs den her.