Hvem kan støtte Global Aktion

Hvem vil Global Aktion modtage støtte fra og til hvad?

Global Aktions modtager støtte til vores daglige drift og aktiviteter i Danmark og i det Globale Syd. Støtten kommer fra mange forskellige kilder. Vi vil her redegøre for de krav, vi stiller til os selv og dem, der støtter vores arbejde.

Indsamlingstilladelse

Find vores indsamlingstilladelse her

Private donationer og arv:

Global Aktion modtager gerne private donationer og arv, såfremt disse ikke er tilvejebragt ved kriminelle aktiviteter, herunder skattesnyd. Det er Global Aktion alene, der via vores interne demokrati bestemmer, hvordan private donationer og arv bruges. Medmindre der er givet støtte til et konkret formål, hvor det selvfølgelig er dette formål, støtten vil blive brugt på.

Støtte fra det offentlige (herunder EU):

Vi søger og modtager støtten i det omfang, at de kriterier, der er for at modtage støtte, ikke er i konflikt med vores politiske værdier og mission. Det er altid Global Aktion (og vores partnere i det Globale Syd), der definere strategi, mål, aktiviteter og alt andet i forhold til det konkrete projekt/aktiviteter, som det offentlige støtter.
Hvis kriterierne for at søge om støtte er i konflikt med vores politiske værdier og mission, søger vi ikke den pågældende pulje.

Støtte fra private- og erhvervsdrivende fonde:

Vi søger og modtager støtte fra private fonde, så længe dette sker på Global Aktions præmisser og i overensstemmelse med vores politiske værdier og mission.

Formål og indhold skal være defineret af Global Aktion og vores partnere i det globale Syd. Vi søger kun støtte fra fonde, hvis formue ikke er underlagt en bestemt virksomheds interesser. Støtte fra private fonde skal ske, så Global Aktion og vores partnere i det Globale Syd kan stå inde for dette.

Private fonde må ikke have indflydelse på indholdet, strategien eller målet for den indsats, de støtter. Vi modtager ikke støtte fra private fonde eller virksomheder (og deres datterselskaber), hvis deres midler er tilvejebragt ved skattesnyd eller anden kriminalitet. Hvis det er en virksomhedsfond, skal virksomheden bag fonden (og deres hovedsamarbejdspartnere) have en klar CSR politik, som de efterlever, der bl.a. indebærer respekt for, og overholdelse af, menneskerettighederne samt af arbejdstager, seksuelle, religiøse og etniske rettigheder. Vi søger kun private fonde, hvor en eventuel privat virksomhed ikke har indflydelse på fonden og uddelingen af midler.

Vi vil til en hver tid kritisere, føre kampagner mod og øve pres på, hvis en virksomheds fond eller virksomheden bag fonden efter vores menig opfører sig uetisk. Dette betyder bl.a., at fonde og virksomheder ikke er aktive i besatte områder og ikke er involveret i våbenproduktion (bredt forstået), samt at de betaler skat og ikke benytter sig af skattely.
Ansøgninger til private fonde, hvor der er den mindste tvivl, skal godkendes af vores Forretningsudvalg før indsendelsen.

København oktober 2018

 

Array