Ocean Grabbing-gruppen

Arbejdsgruppen for mobilisering af småfiskere og kystsamfund har til formål at støtte kystfiskere og småfiskere, primært langs de afrikanske kyster

Småfiskernes fiskeri giver mad på bordet til mange familier langt fra kysten. Men selv om småfiskernes metoder er bæredygtige og har respekt for fiskebestandene, er deres levevis under pres. Ikke mindst fra det store kommercielle fiskeri, der med base i nord også tømmer havene i syd. Ocean Grabbing gruppen arbejder således med flere af Global Aktions teamer, f.eks. Resource Grabbing og Klima & Miljø.

Vi i arbejdsgruppen for mobilisering af småfiskere og kystsamfund, i daglig tale fiskerigruppen, støtter derfor, at småfiskersamfund går sammen og organiserer sig for at kunne forsvare deres ret til at fiske.

I flere år har vi bl.a. samarbejdet med Masifundise Development Trust, der arbejder i omkring 40 fiskerlandsbyer i Sydafrika langs det Indiske Ocean. Målet er at styrke lokale fiskersammenslutninger i deres arbejde for at legalisere småfiskeriet og forbedre fiskernes vilkår. I 1999 blev der indført kvoter for fiskeriet i Sydafrika. Det har ført til fattigdom hos småfiskerne, mens lidt for smarte forretningsmænd har misbrugt fiskernes navne til at få tildelt flere kvoter. Det har ført til, at småfiskerne nu må fiske illegalt. Vores arbejde med Masifundise medvirker til, at deres netværk nu kan nå endnu længere ud til endnu flere fiskerlandsbyer.

Vi støtter et afrikansk netværk af småfisker-sammenslutninger og undersøger løbende muligheden for nye samarbejdspartnere. Vi har en bred tilgang til hele problematikken om fiskeri. Det betyder, at vi er aktive i forhold til EUs fiskeriaftaler med afrikanske lande og den nye fiskerireform i EU.

Global Aktion indgår desuden sammen med en række andre organisationer i et fagligt netværk om småfiskere.

Vi forventer ikke, at du som aktiv i gruppen nødvendigvis er ekspert i fiskeri, men vi forventer, at du interesserer dig for udvikling og rettigheder, og at du er engageret og villig til at lægge noget energi i at sætte dig ind i fiskeripolitik og den politiske kontekst, vi arbejder i. Vi mødes ca. 2 gange om måneden.

Hvis du er interesseret i at være med eller bare høre nærmere, så skriv til info@globalaktion.dk, gerne med lidt tekst om dig selv og hvorfor du er interesseret i vores arbejde.