Organisationen

Global Aktion er en bevægelse bestående af aktive, der arbejder for en lidt bedre verden.

Global Aktion er en bevægelse, der primært skabes og drives af aktive medlemmer fordelt på en række arbejdsgrupper. Arbejdsgrupperne er således kernen i Global Aktion.

Den årlige generalforsamling sætter rammen for det næste års arbejde. Det er de mange aktive, der fylder denne ramme ud og sætter handling bag beslutningerne. Alle medlemmer af Global Aktion kan deltage i generalforsamlingen og vælges til Forretningsudvalget. Forretningsudvalget er foreningens ledelse med ansvar overfor myndighederne, og samtidig er udvalget også ansvarlig for drift, økonomi og ansættelser.

Forretningsudvalget udarbejder, i tæt samarbejde med de aktive, udkast til politikker og retningslinjer, som de aktive så diskuterer og færdiggør.

Vi har forskellige former for arbejdsgrupper:

  • Grupper, der har fokus på projektarbejdet i det globale Syd.
  • Grupper, der har fokus på politik og kampagnearbejdet
  • Grupper, der har ansvar for drift, strategier og udviklingen af foreningens arbejde

Alle, der er enige i Global Aktions vision og strategi, kan blive aktive i en af de mange grupper.

Vi er normalt omkring 100 aktive. Det er medlemskontingentet, der betaler de faste udgifter. Vi søger desuden midler til alle de øvrige aktiviteter fra fonde, EU, DANIDA, fagforeninger og private bidragsydere.

Array