Vestsahara

Plyndringen fortsætter

Ny rapport om tyveriet af Vestsaharas råstoffer. Danske virksomheder spiller central rolle.

Western Sahara Resource Watch, WSRW, har netop offentliggjort sin 11. rapport om plyndringen af Vestsaharas ressourcer. Rapporten kortlægger hvilke internationale firmaer, der deltager i transporten og forarbejdningen af fosfat, som er en af Vestsaharas vigtigste ressourcer. Fosfat bruges blandt andet i gødningsproduktion.

Udvindingen af fosfat fra Vestsahara er ulovlig ifølge international lov, fordi landet er besat, og fordi udvindingen og salget af landets råstoffer ikke kommer saharawierne til gode. Dette er fastslået af både FN- og EU-Domstolen. Alligevel fortsætter en række internationale firmaer med at deltage i plyndringen, og WSRW har lavet en opgørelse over firmaerne. 

Organisationen har også beregnet, at værdien af det stjålne fosfat årligt har en værdi på omkring 400 millioner dollars (ca. 3 milliarder danske kroner). Saharawierne har gentagne gange kritiseret, at deres råvarer stjæles fra dem og har af samme grund anlagt sag ved EU-Domstolen, en sag som de vandt. 

Også Mærsk

WSRW har optalt, at 29 skibe har deltaget i transporten af råvaren. Skibene har fortrinsvis været indregistreret på Marshalløerne, Panama, Kina og andre lande. Men også det danske Mærsk var i en periode medansvarlig, da det købte transportvirksomheden Hamburg Süd, men Mærsk siger, at engagementet ophørte, da kontrakten udløb i 2018.

Det danske rådgivende ingeniørfirma, COWI, fortalte i seneste nummer af nyhedsbrevet om Vestsahara, at det har medvirket til projektering af en ny havn i El Aiun, hovedstaden i Vestsahara, men ikke vil byde på nye projekter i landet. 

Også svenske Epiroc/Atlas har trukket sig ud. Det samme har norske Yara med den begrundelse, at den norske regering har opfordret til det. Kommunikationschefen siger desuden i rapporten, at han håber, landet snart vil blive frit, så saharawierne får ret til deres egne ressourcer. 

Men mange andre firmaer fortsætter ufortrødent. Det gælder blandt andet vindmøllevirksomheden Siemens, der har opført 22 møller i det besatte land og praler med, at elektricitet herfra er med til at drive mineselskabet Phosboucraa, som er ejet af den marokkanske konge. 

Rapporten nævner også skibet Cherry Blossom, der var på vej til New Zealand – en af de helt store aftagere af fosfat – med en last, men som blev tilbageholdt i Sydafrika, hvor skibet havde gjort et kort stop. En domstol afgjorde, at den fem millioner dollars dyre last tilhørte saharawierne. 

Rådgivningsfirmaet KPMG, der samarbejder med Marokko om at skabe positiv omtale af produktionen, har nægtet at udlevere sine rapporter om samarbejdet til WSRW.                

Man kan se alle de ulovlige aktører i rapporten her 

 

Array