Eksempler på ISDS

Mange steder i verden findes der allerede aftaler, som minder om TTIP. Disse allerede eksisterende aftaler giver en god idé om hvilken type sagsanlæg, vi kan forvente, hvis TTIP vedtages.

Mange lande i verden har allerede aftaler, som ligesom TTIP indeholder en ISDS-mekanisme.

ISDS giver de multinationale selskaber ret til at sagsøge lande, hvis en demokratisk beslutning begrænser deres forventede profit. Sagerne bliver ført ved særlige internationale domstole, der er hævet over de nationale domstole.

Nedenfor er bare et par eksempler på sager, hvor multinationale selskaber har angrebet demokratiske beslutninger til gavn for mennesker og miljø. Bliver TTIP til virkelighed kan lignende sager blive aktuelle i Danmark.

 

Phillip Morris vs. Uruguay: Sagsøgt for at beskytte folkesundheden
Tobaksgiganten Philip Morris lagde i 2011 sag an mod Uruguay. Baggrunden var en beslutning i det uruguayanske parlament om at nedbringe rygning og forbedre folkesundheden, ved at indføre skrappere krav til cigaretindpakning.

Ved at stille krav til at cigaretpakkerne skulle være neutrale og indeholde advarsler om de skadelige effekter ved rygning, mente Philip Morris, at de nye regler ville skade selskabets forventede profit.

Selskabet krævede derfor at Uruguay betalte et erstatningsbeløb for det formindskede salg af cigaretter. Sagen er endnu ikke afgjort og Philip Morris har sidenhen også sagsøgt Australien på baggrund af lignende beslutning.

 

Chevron vs. Ecuador: Sagsøgt for at passe på miljøet
Det multinationale selskab Chevron blev af Ecuadors nationale domstol i 2012 idømt en bøde for forurening og manglende oprydning efter et stort olielæk. Det fik Chevron til at indlede en ISDS-sag mod Ecuador, som selskabet vandt. Den internationale særdomstol underkendte med andre ord den nationale domstolsafgørelse og Chevron slap for at betale bøden.

 

Veolia vs. Egypten: Sagsøgt for højere mindsteløn
Det multinationale selskab, Veolia, med base i Frankrig, sagsøgte i 2012 Egypten for at introducere en ny lov om arbejdstagerrettigheder. Ændringen af lovgivningen i landet var en følge af det arabiske forår, og indebar at mindstelønnen blev hævet fra 365 kroner til 645 kroner om måneden.

En sådan forbedring af almindelige arbejderes vilkår ville naturligvis betyde flere udgifter for Veolia, og selskabet sagsøgte derfor Egypten på baggrund af denne demokratiske beslutning. Sagen er endnu ikke afgjort.

 

Vattenfall vs. Tyskland: Sagsøgt for udfasning af atomkraft
Det svenskejede selskab Vattenfall, der bestyrer to atomkraftværk i Tyskland, sagsøgte i 2012 den tyske stat. I Tyskland havde man, efter atomkatastrofen i den japanske by Fukushima, besluttet sig for at udfase atomkraft til fordel for bæredygtige og risikofrie energikilder.

Denne beslutning ville for Vattenfall betyde mindre profit, og firmaet sagsøgte derfor Tyskland med krav om erstatning på over 30 milliarder kroner. Sagen er endnu ikke afgjort, men har allerede kostet den tyske stat millioner af kroner i sagsomkostninger.

 

Affimet vs. Burundi: Sagsøgt for at sikre retfærdig beskatning
En gruppe belgiske aktionærer har tidligere sagsøgt det lille afrikanske land Burundi. Landet var begyndt at opkræve skat fra det multinationale selskab Affimet, der i mange år var blevet fritaget for beskatning, mens de udvandt og eksporterede værdifulde metaller fra landet.

Sagen endte med, at Burundi måtte betale en bøde til aktionærerne som erstatning for de udgifter, de var blevet pålagt i forbindelse med beskatningen. Størrelsen af bøden blev hemmeligholdt.

 

Foresti vs. Sydafrika: Sagsøgt for at gøre op med apartheid
I 2006 sagsøgte det multinationale selskab Foresti Sydafrika. Dette skete på baggrund af en ny lov om minedrift, der skulle gøre op med ulighederne under apartheid-systemet.

Loven stillede krav til mineselskaberne om at overføre en del af deres aktier til den del af den sorte befolkning, der havde været historisk dårligt stillet under apartheid.  Sagen endte i 2010 med et forlig, der betød at den oprindelige lov blev rullet tilbage og kravene til mineselskaberne blev reduceret kraftigt.

Array