Det handler om meget mere end handel

Frihandel handler i dag om meget mere end handel. Det er ikke blot et spørgsmål om toldmure og afgifter, men derimod et spørgsmål om, hvem der har retten til at definere den verden, vi ønsker at leve i, og om hvor meget magt, vi er villige til at overgive til multinationale selskaber i jagten på vækst og profit.

Frihandel klinger umiddelbart positivt og præsenteres ofte som vejen til øget vækst og udvikling, men i praksis har frihandel vidtrækkende konsekvenser for demokrati, mennesker og miljø, og er ikke til gavn for den generelle befolkning.

Frihandelsaftaler er kendetegnet ved at være udemokratiske og uigennemsigtige aftaler, der forhandles på plads uden at inddrage befolkningen i aftalernes udformning. Og erfaringen viser, at jo mere synlighed og offentlig debat der er omkring aftalerne, jo mere vokser modstanden mod dem. Frihandelsaftaler har nemlig massiv indflydelse på en række områder, vi ikke typisk forbinder med handel. Det handler om ting som forbrugersikkerhed, miljøbeskyttelse og staters ret til at indføre ny lovgivning til gavn for mennesker og miljø.

Det er derfor også værd at stille spørgsmålstegn ved, hvorfor vi kalder det for ’fri handel’. Den ’frihed’, som frihandel indebærer, er udelukkende multinationale selskaber frihed til at se stort på samfundets love og regler, mens statens frihed til at lovgive på vegne af befolkningen indskrænkes. Frihandelsaftalerne forvrider magtforholdet mellem stater, befolkninger og multinationale selskaber ved at sætte beskyttelsen af virksomheder og investorer over beskyttelsen af almindelige mennesker og vores fælles interesser. Retten til at bestemme over vores fælles fremtid bliver derved et privilegium for de få frem for de mange, og frihandel udgør på den måde et væsentligt demokratisk problem.

Handelsaftaler burde i stedet være åbne og gennemsigtige og basere sig på befolkningens ønsker og vores fælles interesser. Beslutninger om, hvordan vi fordeler verdens rigdomme og ressourcer, hvordan vi behandler vores planet og hvilken slags udvikling vi ønsker, skal være et fælles anliggende. Handel kan sagtens være bæredygtigt, både økonomisk, socialt og miljømæssigt. Men det kræver, at vi får øjnene op for frihandels negative konsekvenser og begynder at se os om efter reelle alternativer. Heldigvis findes der masser mennesker i hele verden, som er parate til at omstille det internationale handelsregime til fordel for verdens befolkninger.

På denne side kan du læse mere om konkrete handelsaftaler, om lækkede dokumenter fra lukkede forhandlinger og om hvordan mennesker over hele verden kæmper for handel på andre præmisser.

Array