847.000 underskrifter

Nej til særdomstole – Stop ISDS

847.000!! Så mange EU-borgere har i løbet af det seneste år skrevet under på Global Aktions kampagne 'Rettigheder før Profit - Stop ISDS'. Særdomstole der aktivt bruges af virksomheder til at omgøre demokratiske beslutninger, skal stoppes.

847.000 EU borgere er enige.

Der findes i dag en række særdomstol, der gør det muligt for transnationale virksomheder at sagsøge stater for den lovgivning, de på demokratisk vis vedtager. Særdomstolen, Investor-State Dispute Settlement (ISDS), giver store virksomheder rettighed til at kræve økonomisk kompensation fra stater, der gennemfører lovgivning der udgør en trussel mod deres profit. Dette parallelle retssystem udgør et enormt demokratisk problem, fordi stater modererer deres tiltag af frygt for at blive sagsøgt. Udover at transnationale virksomhederne har denne særrettighed, findes der ironisk nok ingen domstol der holder virksomhederne til ansvar for de skader de volder naturen samt de menneskerettighedskrænkelser de gør sig skyldig i.

Global Aktion tog derfor kampen op, sammen med en bred koalition bestående af over 200 civilsamfundsorganisationer og fagforeninger fra hele Europa, og startede kampagnen ‘Rettigheder før Profit – Stop ISDS’. Hvor de opfordrede EU og medlemsstaterne til at trække sig ud af handels- og investeringsaftaler, der indeholder ISDS. Opfordre EU og medlemsstaterne til at indføre en lovgivning, der skal være med til at holde transnationale virksomheder ansvarlige for menneskerettighedskrænkelser og kompenserer ofrene.

I løbet af den tid kampagnen varede, var der 847.000 EU-borgere der skrev under på kravene. Johan Aagaard Hagemann fra Global Aktions handelsgruppe, som stod i spidsen for kampagnen, ser de mange underskrifter som et udtryk for den frustration hos mange folk,  der oplever ikke at have demokratisk medindflydelse. Derfor er han og Global Aktion stolte over, at så mange mennesker har skrevet under på kampagnen, i sær når man tænker på at ISDS er et kompliceret emne.

Nu hvor kampagnen er blevet afsluttet, er det på et tidspunkt, hvor ISDS hviler på et skrøbeligt fundament. Flere lande har opsagt deres bilaterale investeringsaftaler, men når det er sagt, er der stadig store handelsaftaler der mangler at blive godkendt i en række EU medlemsstater og ikke mindst den største multilaterale aftale med ISDS, Engergy Charter Treaty, skal genforhandles. Derfor mener Johan, at det stadig er nødvendigt for Global Aktion og resten af organisationerne bag kampagnen holder dampen oppe og forsætter med at lægge pres på politikerne, nu med et stærkt folkeligt mandat i ryggen. For til trods for de mange underskrifter, er ISDS stadig ikke et centralt emne i civilsamfundet i Danmark. ”I Global Aktion fortæller vi om ISDS til offentlige arrangementer og på højskoler, men vi har brug for flere hænder, før vi virkelig kan komme ud til folk”, slutter Johan fra Global Aktions handelsgruppe.

Array