Adgangen til medicin trues

TTIP vil have alvorlige sundhedsmæssige konsekvenser i hele verden. Hårdest vil det gå ud over verdens fattigstes adgang til medicin.

TTIP vil begrænse almindelige menneskers adgang til livsvigtig billig medicin. Dette hænger sammen med det element af aftalen, som omhandler de såkaldte IP-rettigheder (Intellectual Property rights).

Med disse rettigheder, som en del af handelsaftalen, bliver forholdene for store medicinalvirksomheder forbedret markant, og dermed forværres samtidig vilkårene for almindelige mennesker. Med TTIP vil der komme flere patenter og monopoler på medicin, og det vil resultere i at store multinationale selskaber får forlænget deres eneret til forskning. Derved forhindres produktionen af kopimedicin, som er afgørende for, at verdens fattigste har mulighed for behandling.

Profit før sundhed
Kopimedicinen har samme virkning, som den oprindelige medicin, men produceres til langt billigere penge. Forhindres salget af kopimedicin vil det få fatale konsekvenser for mennesker i hele verden, der er afhængige af medicinsk behandling, men som ikke kan betale de høje priser for den.

For eksempel køber Læger Uden Grænser ca. 80% af deres HIV-medicin som kopimedicin, og det er derfor denne medicin, der lige nu blandt andet hjælper de fleste fattige patienter i afrikanske lande. Med TTIP vil kopimedicinen blive taget af markedet, og det vil gå ud over de mange tusind mennesker, som i dag har mulighed for behandling.

Også i EU vil borgere få reduceret adgangen til medicin. Udover voldsomme prisstigninger vil store medicinalvirksomheder få eneret på specifikke behandlingsformer og indgreb. Dermed indskrænkes patienters mulighed for behandling.

TTIP vil betyde, at medicinalvirksomhedernes profit vil vægte højere end almindelige menneskers sundhed, og aftalen vil have fatale konsekvenser på sundhedsområdet i både udviklingslande og i Europa.

Array