Læs mere om TTIP

Handels- og investeringsaftalen mellem EU og USA er under forhandling. Den står til at blive den største og mest indflydelsesrige frihandelsaftale i verden. Desværre indeholder den en lang række kritisable elementer, som vil forringe standarderne betydeligt på områder som forbrugersikkerhed, miljø og arbejdstagerrettigheder. Desuden kan den få store konsekvenser for udviklingslandene også, selvom de ikke direkte er parter i aftalen.

Rapporter

John Hillary/War on Want: Booklet on TTIP
⇒ John Hillary, leder af organisationen War on Want, har skrevet en lille bog om TTIP-aftalens konsekvenser. Han gennemgår grundigt hvordan TTIP er ‘a charter for deregulation, an attack on jobs, an end to democracy’.
Læs mere her.

CEO: The zombie ISDS
⇒ EU-kommissionen har forsøgt at moderere den omstridte ISDS-mekanisme. Men også i den nye form giver mekanismen virksomhederne ekstensive rettigheder over stater og individer.
Læs den her.

EU: Trade SIA on TTIP
⇒ Forsknings- og konsulentvirksomheden Ecorys har efter opfordring fra EU kommissionen udarbejdet denne trade sustainability impact assessment (SIA), som de har brugt over to et halvt år på at færdiggøre. Rapporten segmenterer, at folkesundheden er i stor fare, hvis TTIP går igennem. Influks af billig salt- og fedtholdig mad vil føre til en stigning i kroniske sygdomme som diabetes og overvægt, og aftalen vil også have negative effekter på tobaks- og alkoholforbruget. Den vil føre til store jobtab særligt i kødindustrien og i stålindustrien. Og den vil have en voldsom negativ effekt på klimaet pga. store forventede CO2-udslip, som er i direkte modstrid med de løfter, som EU og USA indgik til COP21 i Paris.
Læs hele rapporten her.
Læs War on Wants opsummering af hovedpointerne her.

CEO: Investment Court System put to the test
⇒ Efter megen kritik af ISDS-klausulerne i TTIP har EU-kommissionen foreslået et alternativ; Investment Court System (ICS). ICS skulle gøre op med de mest kontroversielle dele af ISDS, men rapporten fra Corporate Europe Observatory gennemgår 5 konkrete sager, og kommer til den konklusion, at ICS er en fortsættelse af ISDS-tyranniet.
Læs rapporten her.

Greenpeace: Lækkede dokumenter fra TTIP-forhandlingerne
⇒ Her kan du læse et lækket uddrag fra forhandlingsteksten. det viser blandt andet hvordan EU er parate til at gå på kompromis med sundhed og miljømæssig regulering, og vil give udenlandske multinationale selskaber indflydelse på EUs beslutningsprocesser.
Læs lækket og opsummering af pointerne her.

Artikler

Modkraft: TTIP-aftalen er en trojansk hest
⇒ Hvis vi vedtager TTIP-aftalen, lukker vi en masse ekstra konsekvenser ind ad bagdøren. Aftalen har allerede kostet milliarder.
Læs den her.

Peter Lilley: Conservative against TTIP
⇒ Et britisk, konservativt parlamentsmedlem forklarer hvorfor han er mod TTIP, selvom han egentlig er fortaler for frihandel.
Læs den her.

Information: TTIP og den danske fagbevægelse
⇒ Store dele af den danske fagbevægelse er positivt stemt overfor TTIP, selvom den vil få store konsekvenser for deres medlemmer og alt det, fagbevægelsen kæmper for.
Læs den her.

The Guardian: TTIP is an assault on our democracy
⇒ Med TTIP-aftalen afgiver medunderskriverne en stor portion suverænitet. TTIP vil betyde en mindskelse af vores demokratiske råderum, og vil gve USA og multinationale selskaber stor magt over vores fremtidige beslutninger.
Læs den her.

Alternativet: USA skal ikke have indflydelse på EU-lovgivning
⇒ Rasmus Nordqvist fra Alternativet kommenterer på et læk fra TTIP forhandlingerne, der gav indsigt i planerne om at tage USA med på råd i udarbejdselsen af fremtidig EU-lovgivning. Det synes Nordqvist, og mange andre sammen med ham, ikke er nogen god ide – det vil modarbejde progressiv lovgivning, og er imod demokratiske principper, siger han.
Læs hans indlæg her.

Videoer

CEO: Suing the state – Hidden rules within the EU-US trade deal
⇒ Videoen giver en hurtig men grundig gennemgang af Investor State Dispute Settlement klausuler i TTIP og hvordan ISDS og investorbeskyttelse generelt er et angreb på demokratiet, miljøet og almindelige borgere.
Se den her.