Lokale og globale konsekvenser af frihandel

Her kan du finde materialer om frihandels følgevirkninger både lokalt og globalt

Frihandel har en lang række direkte og indirekte konsekvenser for både mennesker og miljø rundt om i verden. Her kan du finde artikler og andre materialer om hvilke følgevirkninger frihandel allerede har haft.

FN: UN experts voice concern over impact of free trade and investment agreements on human rights

⇒ FNs eksperter siger eksplicit, at frihandelsaftaler og investeringstraktater, som dem vi ofte ser i dag har en negativ effekt på udviklingen af basale menneskerettigheder.

Læs artiklen her.

Information: Truet på eksistensen af italienske dåsetomater

⇒ Frihandel har sænket importtold og givet lettere adgang for udenlandske varer til udviklingslandene. Samtidig subsidieres mange europæiske landbrugsprodukter, hvilket forringer lokale landmænds konkurrenceevne. I Ghana er lokale tomatproducenter blevet udkonkurreret af billige tomater på dåse fra Italien. De arbejdsløse tomatfaremere fra Ghana får i mange tilfælde arbejde som underbetalte migrantarbejdere på de italienske tomatmarker.

Læs artiklen her.

TNI: Rapport: Polluters’ Paradise

⇒ Rapporten fra researchinstituttet TNI viser hvordan investorrettigheder i store handelsaftaler modarbejder miljørigtige og bæredygtige løsninger og kampen for grøn omstilling. Planeten har hårdt brug for, at regereinger verden over tager klimakrisen alvorligt og begynder for alvor at tænke i alternativer. Men investorrettigheder i aftaler som TTIP og CETA vil give multinationale selskaber mulighed for at bremse seriøse tiltag fra regeringers side.

Læs rapporten her.

Politiken: TTIP er gift for arbejdsmiljøet

⇒ Kronik om TTIPs betydning for arbejdsmiljøet. Frihandel sænker standarderne for arbejdstagerrettigheder, og medfører dårligere løn og forhold for arbejdere i en række sektorer.

Læs indlægget her.

Radio24syv: Om domsunderkendelse af handelsaftale med Marokko

⇒ Frihandelsaftaler går ofte hen og bliver den højeste prioritete over andre almenmennekselige forhold. Et godt ekempel er EUs handelsaftale med Marokko, som også omfatter det af Marokko besatte Vestsahara. EU har i den forbindelse valgt at prioriterer deres mulighed for fri handel over folkeretslige spørgsmål om hvem der har retten til at sælge ud af ressourcerne. EU-domstolen har nu erklæret handelsaftalen for ugyldig. EU anker imidlertid dommen.

Hør indslaget her.

Danwatch: Frihandelsaftaler rammer bredt – ikke kun udviklingslande

⇒ Flere FN-eksperter råber vagt i gevær: Frihandelsaftaler er lukkede og udemokratiske, og det har ikke kun betydning for skrøbelige stater, men også for udviklede lande som fx Canada.

Læs artiklen her.

Friends of the Earth Europe: The hidden cost of EU trade deals

⇒ Investor state dispute settlement (ISDS) mekanismer har utrolige omkostninger uden offentlighedens vidende. EUs medlemsstater er gentagne gange blevet sagsøgt af udenlandske investorer, der mener deres mulighed for rofit er blevet mindsket. agerne har allerede kostet europæiske skatteydere og demokratier milliarder. Særligt rammer ISDS-sagerne EUs nyere medlemsstater.

Læs rapporten her.

Danwatch: A people in the way of progress

⇒ Danske Vestas står for Kenyas største vindmølleprojekt til dato – et projekt, der også er støttet af blandt andet Danida. Denne enorme investering i Kenyas bæredygtige energi er blevet hyldet som et pionerprojekt, men ifølge Danwatchs rapport er der også en slagside; Oprindelige folk anerkendes ikke, lokale befolkninger forflyttes fra deres jord og de lokale samfund får ikke nytte af den strøm, som vindmøllerne producerer.

Læs rapporten og Danwatchs dækning her.

Læs Informations artikel om emnet her.

Array