Udvikling skal ikke være en forretning!

Da det danske folketing i starten af 2017 vedtog en ny udviklingsstrategi “Verden 2030”, blev den mødt med ros fra det danske civilsamfund, og særlig godt modtaget af erhvervslivet. Strategien følger en bekymrende global tendens, hvor udvikling først og fremmest handler om at sikre de bedste muligheder for virksomheder og økonomisk vækst. Og hvor frihandel, markedsdrevet udvikling og private investeringer opfattes som vejen frem.

Den nye strategi er endnu et eksempel på, hvordan vi forsøger at bekæmpe den globale ulighed, klimakrisen og verdens konflikter med et middel, som er selv samme årsag til, at vi står med disse massive problemer og uretfærdige systemer i dag. I Global Aktion mener vi, at tiden er inde til et opgør med denne form for udviklingsforståelse. Sammen kan vi stille spørgsmålstegn ved, hvem denne form for udvikling egentlig kommer til at gavne, og om det virkelig er den bedst mulige strategi til at sikre en mere lige, retfærdig og bæredygtig samfundsudvikling.

Array