Ny rapport fra Global Aktion:

Mozambiques kulindustri – En beskidt forretning

Menneskerettighederne i Mozambique overtrædes af multinationale virksomheder. Brasilianske VALE lever hverken op til FN’s retningslinjer eller interne CSR regler.

Kul er en af Mozambiques vigtigste industrier. Ny rapport fra Global Aktion har særligt fokus på virksomhederne, Vale Mozambique og Mitsui og Co. der har investeret voldsomt i Moatize-minen i Tete-provinsen. På trods af klare interne CSR-politikker, er lokalbefolkningens levegrundlag markant forringet pga. aktiviteterne i Moatize-minen. Danske pensionsselskaber har investeringer både i Vale Mozambique og Mitsui og Co.

På trods af at Mozambique er rige på naturressourcer som kul, er landet et af verdens fattigste lande, da kulindustrien er domineret af udenlandske firmaer. En ny rapport fra Global Aktion viser, at virksomhederne, Vale Mozambique (Brasiliansk) og Mitsui Co. (Japansk), ikke overholder egne CSR-politikker, ved deres arbejde i Moatize-minen. Rapporten kan fortælle om konkrete krænkelser af menneskerettighederne, fx ved at lokalbefolkningen bliver tvangsforflyttet til ufrugtbar jord. Og at lokalbefolkningen ikke har adgang til rent vand eller transportmuligheder, hvilket begrænser deres muligheder for at købe fødevarer og andre fornødenheder.

Vale Mozambique og Mitsui Co. pryder sig af deres stærke profiler inden for samfundsansvar og Corporate Social Responbsibility (CSR). For at understrege netop dette har de underskrevet FN-retningslinjer for ansvarlig forretningsførelse, der opsætter en række frivillige forpligtelser til private virksomheder. Der bliver i rapporten sat spørgsmål ved legitimiteten af virksomhedernes løfter om bæredygtighed, samfundsansvar og respekt for menneskerettigheder. Dermed tegner rapporten et helt andet billede end de årlige CSR rapporter udarbejdet af virksomhederne selv.

Rapporten fra Global Aktion henviser bl.a. til Artikel 11 21 i FN’s Menneskerettighedserklæring: ”Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services”.

Tidligere rapporter fra bl.a. Human Right Watch, DanWatch og Oxfam har ligeledes dokumenteret, at virksomhederne hverken overholder FN-retningslinjer eller respekterer egen CSR-politikker.

Realiteterne af Moatize-projektet er foruroligende
Rui de Vasconcelos Caetano fra Global Aktions mozambiquiske partnerorganisation, AAAJC, der giver juridisk støtte til lokalsamfund i Moatize området, siger i rapporten; ”Ofte forflyttes lokalbefolkningen til fjerne områder, hvor jorden er ufrugtbar. Det giver følgende problemer: Sult, fattigdom og arbejdsløshed”.

Det fremgår af rapporten, at Moatize-projektet spiller en afgørende rolle for den markante forringelse af lokalbefolkningens levegrundlag og forringelsen af det omgivende miljø. Protester fra lokalbefolkningen mod Vale Mozambique har fundet sted siden 2012 og senest i juli 2017. Én person er skudt, 14 personer er anholdt, og lokalbefolkningen oplever gentagne trusler på livet fra politi og personer med tilknytning til Vale Mozambique. Alligevel ser flere danske pensionsselskaber, i følge rapporten, Vale Mozambique og Mitsui Co. som investeringsmulige virksomheder, der falder inden for deres egne CSR-politiker.

Danske pensionsselskaber overholder ikke egne CSR regler
Global Aktion mener, det er et problem, at danske pensionsselskaber investerer i de selskaber, der står bag Moatize minen, og de dermed er med til at fastholde lokalbefolkningen i en situation, der strider direkte mod menneskerettighedserklæringen.

I forbindelse med udarbejdelsen af rapporten fra Global Aktion er flere pensionsselskaber blevet kontaktet, og ét pensionsselskab (SAM-pension) har valgt at trække deres investeringer, og det alene på baggrund af en forespørgsel fra Global Aktion, om hvilke interesser de har i Moatize minen.

Global Aktion vil i den kommende tid endnu engang tage kontakt til de danske pensionsselskaber, der har interesser i Moatize minen.

Rapporten er baseret på data fra mineselskabernes- og pensionsselskabernes egne hjemmesider og investeringsporteføljer, samt rapporter fra Human Rights Watch, DanWatch og Oxfam.

Array