Klimarapport

Mozambique

Peasant farmers’ adaptation to climate change

Global Aktion har i samarbejde med La Via Campesina i Syd- og Østafrika udarbejdet en rapport om tilpasning til klimaforandringer blandt småbønder i Manica-provinsen i Mozambique.

Madsuverænitet og agroøkologi

Madsuverænitet handler om retten til selvbestemmelse over jord, landbrugsproduktion på bæredygtig vis samt lokal kontrol over landbrugs- og fødevarepolitikker og kontrol over handel med fødevarer. Det bygger på viden om, at mad på verdensplan er ulige fordelt, men at der samlet set produceres mere end rigeligt. Madsuverænitet er et alternativ til den industrielle fødevareproduktion, der får forbruger og producent tættere sammen og sørger for, at alle får tilstrækkelig, kulturelt passende og sund mad, samtidig med, at produktionen af mad foregår på en miljø- og klimavenlig måde.

Agroøkologi er et middel til at nå madsuverænitet, som overordnet dækker over tre ting, nemlig en videnskabelig disciplin, en social bevægelse og en række praktiske metoder. Grundlæggende handler det praktiske aspekt af agroøkologi om at tilrettelægge landbruget, så det efterligner et naturligt økosystem.

Agroøkologiske landbrugsmetoder søger at styrke jordens naturlige biodiversitet ved for eksempel at fokusere på polykulturel dyrkning (permakultur), der ved en dyrkning af et varieret sæt af ikke-konkurrerende afgrøder er med til at opretholde jordens frugtbarhed. Agroøkologiske landbrugsmetoder styrker og bevarer lokal og traditionel viden og praksisser.

Mozambique er ikke bare et af verdens fattigste lande, det er også et af de mest udsatte lande i Afrika i forhold til klimarelaterede katastrofer.

Rapporten undersøger, hvordan småbønder i Manica reagerer på klimaforandringer, der forudses at ramme Mozambique i et stigende omfang. Klimaforandringer er med til at nedbryde økosystemer og gør dermed landbrug og afgrøder mere udsat.

For at bekæmpe klimakrisen har småbønderne i Manica i stigende grad fokus på bæredygtige landbrugsmetoder. Disse metoder bygger på principper om bl.a. madsuverænitet og agroøkologi.

Rapporten viser, at der blandt lokale bønder og den mozambiquiske regering hersker forskellige politiske agendaer, herunder for hvordan klimaforandringer skal håndteres.

Regeringen i Mozambique anerkender ikke de bæredygtige, alternative landbrugspraksisser, som småbønderne udfører. I stedet for at skabe fremtidsorienterede, modstandsdygtige strategier mod klimaforandringer, som agroøkologi udgør, søger regeringen hurtigvirkende tiltag.

Download og læs hele rapporten her (OBS. rapporten er på engelsk): MOZAMBIQUE: peasant farmers adaptation to climate change