Ny rapport fra Global Aktion:

Danske banker og pensionskasser investerer massivt i gasudvinding i Mozambique

Ny rapport fra den danske NGO, Global Aktion, fortæller den triste historie om hvordan de største danske banker og pensionsselskaber investerer i problematiske gasprojekter i Cabo Delgado-provinsen i det nordlige Mozambique.

Ny rapport (se link nedenfor) fra den danske NGO, Global Aktion, fortæller den triste historie om hvordan de største danske banker og pensionsselskaber (se liste) investerer i problematiske gasprojekter i Cabo Delgado-provinsen i det nordlige Mozambique, som lige nu står på kanten af borgerkrigslignende tilstande. I det område er private virksomheder lige nu i gang med at udbygge den fossile infrastruktur til at kunne udnytte de ca. 2.428 milliarder kubikmeter fossilgas, man antager ligger ud for kysten.

Fossilgas og klimaforandringer

Rapporten stiller skarpt på, hvordan danske pension- og bankkunders penge er med til at forværre klimakrisen og ødelægge lokalmiljøet og livsgrundlaget for den mozambiquanske befolkning, der bor i et af verdens fattigste og mest gældsatte lande.

Liquid natural gas (LNG), som udvindes i Mozambique anses sommetider som et grønnere alternativ til kul og olie. Ikke desto mindre medfører udvindingen alvorlige og irreversible konsekvenser for det lokale miljø og biodiversitet og de globale klimaforandringer. Gasprojekterne i Cabo Delgado har potentiale til at øge Mozambiques samlede drivhusudledninger med op til 14 % særligt gennem methanudslip, der forekommer i forarbejdelsen af gassen. Methan er 21 gange mere forurenende end CO2.

Krænkelser af menneskerettigheder

Rapporten fortæller også om, hvordan gasprojektet og de danske investeringer heri medfører voldsomme krænkelser af menneskerettighederne med tvangsfjernelser og hundredvis af dræbte civile. Hele kystregionen i Cabo Delgado-provinsen er lukket for medier og civilsamfundsorganisationer, og private sikkerhedsfirmaer og paramilitære styrker skaber utryghed blandt befolkningen og en meget anspændt stemning i området.

Som led i gasprojektet skal de lokale kystsamfund af fiskere tvangsfjernes ind i landet, hvilket betyder at de mister deres livsgrundlag. I 2014 levede 62,4 % af Mozambiques befolkning under fattigdomsgrænsen og den nationale ulighed var en af de højeste i verden. Uligheden og fattigdomsraten er kun blevet forværret som følge af intensiveringen af udvindingen af naturressourcer og dertilhørende ’land grabbing’.

Mozambiquansk kampagne mod danske pensionsselskaber og banker

I forbindelse med lanceringen af rapporten ”PIPE DREAMS: INVESTING IN A DIRTY INDUSTRY. The case of Mozambique” har Global Aktion besøg af vores samarbejdspartner i Mozambique, Justiça Ambiental (JA!). Kampagneleder i JA!, Ilham Rawoot, er i Danmark for at mødes med en række danske pensionskasser og banker og står gerne til rådighed for interviews mellem den 2. og 7. februar.

Kontakt Morten Nielsen på 25 39 65 56 og aftal nærmere.

I Global Aktion har vi undersøgt hvilke danske pensionskasser og banker, der investerer i de fire store virksomheder der er involveret i gasindustrien i Cabo Delgado. Disse virksomheder er Anadarko Petroleum, Eni Spa, ExxonMobil og Total SA.

Danske pensionsfonde:    Investerer i:

AP Pension                     Anadarko Petroleum; Eni Spa; ExxonMobil; Total S.A.

ATP                                  Anadarko Petroleum; Eni Spa; Total S.A.

DANICA                           Anadarko Petroleum; Eni Spa; ExxonMobil; Total S.A.

Industriens Pension         Anadarko Petroleum; Eni Spa; ExxonMobil; Total S.A.

Lægernes Pension          Anadarko Petroleum; Eni Spa; ExxonMobil; Total S.A.

Lærernes Pension          ExxonMobil; Total S.A.

MP                                  Eni Spa

P+                                   Anadarko Petroleum; Eni Spa; Total S.A.

Pensam                          ExxonMobil; Total S.A.

Pension Danmark           Anadarko Petroleum; ExxonMobil; Total S.A.

PFA                                  Anadarko Petroleum; Eni Spa; ExxonMobil; Total S.A.

PKA                                 Eni Spa; Total S.A.

Pædagogernes Pension  ExxonMobil; Total S.A.

Sampension                    Anadarko Petroleum; Eni Spa; ExxonMobil

TopDanmark                    Total S.A.

Velliv                               ExxonMobil; Total S.A.

Danske banker:              Investerer i:

Danske Bank                  Anadarko Petroleum; Eni Spa; ExxonMobil; Total S.A.

Jyske Bank                    Eni Spa; ExxonMobil; Total S.A.

Nordea                            ExxonMobil; Total S.A.

Nykredit                          ExxonMobil; Total S.A.

Sydbank                         Eni Spa

Information collected in September-December 2019

Array