SayNoToGas

Sig nej til (natur)gas!

Af Julie Andersen Schou og Amalie Mylenberg Skovengård

I Cabo Delgado i det nordlige Mozambique er flere store naturgas-projekter i fuld gang. I 2009 blev der fundet 2428 milliarder kubikmeter fossil gas ud for kysten af regionen Cabo Delgado. Den mozambikanske regering solgte rettighederne til at udvinde gassen til multinationale energi- og olieselskaber, som danske pensionskasser og banker investerer i. Deres løfte var at projektet ville medføre skatteindtægter, arbejdspladser og generel økonomisk fremgang for den brede befolkning i et land, der efter tidligere portugisisk koloniherredømme og mange års borgerkrig er blandt de fattigste i verden. I stedet er resultatet menneskerettighedsbrud, fattigdom, korruption, vold og social ulighed. Global Aktion vil ikke acceptere dette og samarbejder med NGO’en Justiça Ambiental (JA!) om at bekæmpe disse selskabers akkumulering af magt og ressourcer i Mozambique. Hvis du er enig så skriv under på dette brev til din pensionskasse eller bank og kræv ansvarlige og bæredygtige investeringer.

Vi beskriver her de tre mest alvorlige konsekvenser af gasindustrien i Cabo Delgado:

1. Projekterne krænker menneskerettigheder og tilsidesætter demokratiske processer

De multinationale selskaber, der står for gasudvindingen, har allerede tvunget over 550 familier til at flytte fra deres hjem og jævnet hele landsbyer med jorden. Landmænd er ikke blevet kompenseret tilstrækkeligt for det land, de er blevet fordrevet fra, mens fiskere er blevet flyttet fra kysten ind i landet, og dermed er blevet frataget deres primære indkomstkilde. Mange familier har derfor ikke har noget levegrundlag nu, hvilket har forårsaget en fødevarekrise og øget fattigdom i området. Mens de multinationale selskaber påstår, at de har konsulteret repræsentanter fra de landsbyer, der er blevet tvangsflyttet, kan JA! rapportere, at forhandlingerne i høj grad blev styret af repræsentanter fra regeringen og selskaberne, og at alle de borgere der var imod projektet, blev ekskluderet fra indflydelse. Gasudvindingen i Cabo Delgado er dermed grundlagt på udemokratiske processer og overtræder lokalbefolkningens rettigheder – en situation, der er blevet orkestreret af regeringen og den nationale elite og accepteret af de multinationale selskaber, der får profitten fra gasprojekterne!

2. Gasudvinding forværrer klimaforandringer

Selvom de multinationale selskaber bag gasudvindingsprojekterne påstår, at de bekymrer sig om miljøet og bruger det positivt klingende navn “naturgas” er den gas, der udvindes i Cabo Delgado langt fra klimavenlig. Gas er ligesom olie og kul et fossilt brændstof, som burde blive i jorden for at undgå en forværring af de klimaforandringer, som vi allerede nu oplever på global skala.

Mozambique er allerede hårdt ramt af klimaforandringerne og er inden for det sidste år blevet ramt af to store cykloner. Klimaforandringer betyder også lange tørkeperioder og uregelmæssigheder i regntiden, hvilket resulterer i en mindre høst og dermed fødevaremangel. Gasudvindingen i Cabo Delgado, har ikke kun konsekvenser lokalt, men er med til at varme hele kloden op.

Selvom klimaforandringer er en global udfordring, er det en ulige affære. For dem der tjener pengene på fossile brændstoffer, er også dem, som indtil videre mærker mindst til klimaforandringerne. Samtidig er det ikke Mozambique, som kommer til at drage fordel af den gas, der bliver udvundet men fortrinsvis Europa, som gassen bliver eksporteret til.

3. Et ødelagt system

Gasindustrien i Mozambique bidrager til et politisk system, der favoriserer nationale eliter og multinationale investeringer og opretholder en stor ulighed i samfundet. Mozambique er blandt verdens fattigste lande, og kun en tredjedel af befolkningen har adgang til elektricitet på trods af, at landet er hjem for en international fossilindustri. Den mozambikanske regering har satset på internationale investeringer i gasindustrien efter en korruptionsskandale, der indebar lån fra europæiske banker og investeringer fra blandt andet IMF, har sendt landet ud i en økonomisk krise. Men når multinationale selskaber investerer i at udvinde gas i Cabo Delgado, investerer de også i samarbejdet med en regering, der er præget af korruption, beskyttelse af elitens interesser og undertrykkelse af civilsamfundet. Dette er især tydeligt i Cabo Delgado, hvor angreb fra oprørere og terrorister er intensiveret med gasindustriens tilkomst. Dette har bidraget til en yderligere militarisering af området, hvor lokalbefolkningen i stigende grad bliver chikaneret og truet af såkaldte sikkerhedsstyrker indsat af regeringen.

Det er ikke kun de multinationale selskaber, der står bag gasprojekterne, som har ansvaret for dette. En lang række danske pensionskasser og banker investerer nemlig i både Anadarko Petroleum, Eni Spa, ExxonMobil og Total S.A. og har dermed også et ansvar for den skade, som gasprojekterne i Cabo Delgado fører til.

Call to action

Vi vil ikke acceptere, at danske banker og pensionskasser er med til at finansiere menneskerettighedsovertrædelser, miljøødelæggelse og undertrykkelse af civilsamfundet! Skriv under her!

Array