Ny publikation:

Rettigheder for hvem?

I dag er magtbalancen mellem virksomheder og befolkninger skævvredet. Transnationale virksomheder har vidtgående rettigheder og har mange muligheder for at holde stater ansvarlige for at respektere disse rettigheder.

Samtidig har de få forpligtelser over for befolkninger, og befolkningerne har næsten ingen muligheder for at stille dem til ansvar, hvis de skader befolkningernes sundhed, sikkerhed eller miljø.

Publikation

Rettigheder for hvem?

Alligevel fører EU i dag en politik, der varetager transnationale virksomheders interesser over hensyn til almennyttige områder som arbejdstagerrettigheder, sundhed og miljø. EU kommissionen og EU’s medlemsstater har gentagne gange forsøgt at blokere en igangværende FN-proces igangsat af civilsamfund og regeringer fra Det Globale Syd om en bindende international traktat, som skal forpligte transnationale virksomheder på menneskerettighederne. I stedet har Kommissionen taget initiativ til at igangsætte en FN-proces om en multilateral investeringsdomstol, som vil tildele yderligere magt til transnationale virksomheder.

Denne rapport udstiller EUs dobbelte agenda og forklarer, hvorfor der mere end nogensinde før er brug for internationale mekanismer til at drage transnationale virksomheder til ansvar, når de krænker menneskerettigheder.

Array