Udvikling for hvem?-kampagnen

På siden her, kan du læse mere om kampagnens formål, baggrund og hvorfor vi i Global Aktion finder det absolut nødvendigt at stille spørgsmålet "udvikling for hvem?"

Vores “Udvikling for hvem?” kampagne udspringer af en global kampagne, kaldet Right 2 Say No, som belyser globale problematikker omkring frarøvelse af land, miljønedbrydelse, virksomheders udnyttelse af lokalsamfund. Ydermere sker disse ting under en systematiske straffrihed hvor domstole konsekvent dømmer til virksomheders fordel, hvilket fritstiller virksomhederne til at overtræde menneskerettighederne og gældende lovgivning.

Oven i de kolossale ødelæggelser udvindingsindustrien bringer med sig, trækkes alt profit ud af landene igen, i skattely og ned i lommen på de udenlandske virksomheder, uden nogensinde at komme lokalbefolkningen til gode. Lokalbefolkningen står tilbage frarøvet ressourcer, land og muligheder, og ofte med alvorlige helbredsproblemer som følge af industriens forurening.

I Danmark skal Udvikling For Hvem?-kampagnen være sidestykke til den globale kampagne og belyse det ansvar, som samfundet i det globale Nord har, da vi netop i Nord er med til at skabe grobunden for disse globale problematikker. Selvom mange ikke er klar over det, er vi med vores handlinger med til at underminere mennesker i det globale Syd. Med vores pensionskasser, valg af banker og regering har vi indflydelse på investeringer og handelsaftaler på verdensplan.

En anden side af vores ansvar ligger i vores forbrugsvaner og det overforbrug, som den evige vækst er afhængig af for at klare sig i et kapitalistisk system. Alt det er direkte forbundet til mængden af naturressourcer, der udvindes, og konsekvenserne for mennesker i nærområderne.

Vi kæmper for at sikre lokalsamfund retten til at vælge deres egne skæbner. Retten til at sige nej til uønsket invadering, nej til frarøvelse af ressourcer, nej til dødelig forurening af deres land, nej til tvangsflytninger, og nej til at skulle ofre traditionelle leveveje, for at virksomheder kan tjene på overproduktionen af ubæredygtige produkter, der sælges billigt i det Globale Nord.

Sammenhængen mellem Udvikling for Hvem? Og Right 2 Say No

I Global Aktion ser vi os selv, som en solidaritetsbevægelse, der sammen med folkelige bevægelser verden over kæmper mod global ulighed. Netop af denne årsag ser vi det som utroligt vigtigt at støtte Right 2 Say No, en folkelig bevægelse der siden starten af 2018 er begyndt at lægge grundstenene for en global folkelig solidaritetsbevægelse.

Right 2 Say No kampagnen blev søsat i starten af 2018, af vores partnerorganisation gennem mange år, Alternative Information and Development Centre (AIDC) og komiteen The Amadiba Crisis Committee (ACC). Målet med at samle en sådan global bevægelse er at styrke stemmerne for de krænkede samfund. Bevægelsen vil skabe samhørighed mellem forskellige lokalsamfunds kampe, som tidligere har været afskåret fra hinanden. Gennem deling af viden og erfaringer smedes et stærkt netværk, der vil være med til at dreje den nuværende fuldstændigt skævvredne magtbalance, som giver de transnationale selskaber overhånden. Right 2 Say No kampagnen skal styrke alle lokalsamfunds muligheder for at forsvare sig selv og sætte dem i en ligeværdig position gennem selvbestemmelse.

Lokalsamfund og civilsamfundsorganisationer på tværs af kloden støttes af et netværk af fortalervirksomheder og solidaritetspartnere, så hvert enkelt samfunds sag styrkes. Budskabet er klart og tydeligt: det er på tide at gøre op med uretfærdige og umenneskelige systemer, der vægter virksomheders rettigheder og en global elites indtjening højere end menneskeliv og rettigheder. En stor del af dette er også at identificere de virksomheder og stater der er involveret i disse systemer, således at de kan stilles til ansvar for deres handlinger og der kan gøres op med den systematiske straffrihed.

Global Aktions “Udvikling for Hvem?”-gruppe besluttede allerede i starten af 2018 at tilslutte sig til solidaritetsbevægelsen, og at støtte søsætningen af kampagnen. Efter deltagelsen i et globalt forum i Sydafrika i november 2018, hvor solidaritets partnere fra hele verden var samlet for at diskutere vejen frem for deres fælles kamp, så vi for alvor hvor vigtigt det var, ikke blot at støtte vores partnere i Globale Syd, men at tage kampen op her i det Globale Nord.

Udvindingsindustriens altødelæggende ekstraktivisme får først og fremmest sin store fremdrift fra det kolossale overforbrug af produkter, som vi i Nord i allerhøjeste grad er primus motor på.

Derfor synes vi at det er vigtigt at tackle begge problematikker, der skaber en negativ synergi. Derfor arbejder Udviklings for Hvem? Kampagnen målrettet med to emner:

  1. Vores ansvar i det Globale Nord, for de investeringer, politikker og forbrugsvaner der fører til den massive udvinding af ressourcer og udnyttelse af lokalsamfund i det Globale Syd.
  2. Den misforståede diskurs der er opstået, hvor private investeringer i multinationale selskaber bliver set som skabere af udvikling og vækst for lokalsamfund, gennem deres massive og destruktive udvindingsprojekter.
Array