Undervisningsmateriale og oplæg til gymnasier og højskoler

Global Aktion, har i forbindelse med kampagnen Udvikling for hvem? udarbejdet undervisningsmateriale rettet til gymnasier, i form af både et materialehæfte og mulighed for gratis oplæg.

Undervisningsmaterialet henvender sig primært til samfundsfag og kan indgå i forløb om f.eks. international politik, EU, FN eller menneskerettigheder.

Undervisningsmaterialet har fokus på EU’s rolle i forhandlingerne om internationale handels- og investeringsaftaler. Det er tungt og teknisk stof, men vi har gjort det let tilgængeligt, sådan at eleverne både lærer om handelsaftalers vigtige rolle i forhold til menneskerettigheder, samt hvordan EU forhandler om internationale handelsaftaler og traktater, bl.a. i FN.

Undervisningsmaterialet sætter også fokus på rettigheder. For i det store handelspolitiske spil er der stor forskel på hvilke rettigheder man har, hvis man er en transnational virksomhed eller hvis man er almen borger. F.eks. tillader handels- og investeringsaftaler, som lande indgår med hinanden, at transnationale virksomheder må sagsøge stater der f.eks. indfører miljøafgifter eller hæver mindstelønnen. Omvendt kan transnationale virksomheder ikke stilles til ansvar for f.eks. brud på menneskerettighederne.

Alt dette lærer eleverne om i dette undervisningsmateriale. Vores håb er, at eleverne får øjnene op for vigtigheden af handelspolitik og forhandlingerne herom for emner som optager dem – f.eks. klima eller menneskerettigheder.

Materialehæftet består af: 

  • Hæfte med redegørelse og gennemgang af relevant viden indenfor emnet, f.eks: Transnationale virksomheder, menneskerettigheder, lobbyisme, FN, EU, Handels- og investeringsaftaler, ISDS-mekanismen, hård- og blød lovgivning, bindende traktater mm.
  • Fire cases med eksempler på sager hvor ISDS-mekanismen er blevet anvendt
  • Spørgsmålsark med arbejds- og diskussionsspørgsmål rettet mod indhold i materialehæftet og cases

Materialehæftet kan findes her: https://materialeplatformen.dk/bookpage/127395243

Oplæg

Global Aktions erfarne oplægsteam kan bookes til gymnasie- og højskoleundervisning. Oplæggene handler ligeledes om handels- og investeringspolitik og samspillet med klima samt EU’s rolle heri. Oplægget er udarbejdet, og gennemføres af, aktivister fra Global Aktions arbejdsgruppe som beskæftiger sig med klima- og handelspolitik. Oplægget kan justeres efter ønske i forbindelse med varighed, fag og niveau, eller om oplægget ønskes i forbindelse med et eller flere undervisningsmoduler. Oplægget kan være en del af et forløb i kombination med materialehæftet, men kan også stå alene. Skriv gerne til os, så aftaler vi, hvad der passer i jeres forløb.

Jeg har kun gode erfaringer med oplægget om handel og klima. Man får en stor viden om handelspolitik og handelsaftaler, og man ser, hvordan disse handelsaftaler påvirker vores demokrati og klima. Det er inspirerende, at aktivisterne aktualiserer handelspolitikken og kommer med konkrete bud på alternativer og muligheder for politisk handling

– Sigrid Lauenborg Dahl, underviser på Verden Brænder, Krogerup Højskole

Hvis I har spørgsmål eller er interesseret i et oplæg på jeres gymnasium, så kontakt os gerne på info@globalaktion.dk eller på tlf. +45 3535 9232.