Konsekvenserne for lokalsamfund

Denne artikel beskriver de vidtrækkende lokale konsekvenser af udvindingsindustriens ekstraktivisme

Udvindingsindustriens ekstraktivisme har altødelæggende konsekvenser for lokale samfund og miljø. Anlægning af miner og farme kræver utroligt meget plads, som kun kan skabes ved at flytte lokalbefolkningen fra deres hjem, og jævne naturen med jorden. Miljønedbrydningen koster både biodiversiteten og befolkningen dyrt – manges levebrød afhænger af den rige natur, og disse mennesker overlades til dem selv efter deres jobmuligheder fjernes.

Falske løfter om jobs

På trods af multinationale selskabers løfter om at skabe udvikling og vækst gennem deres udvindingsprojekter – som ofte også ganske fordelagtigt kaldes udviklingsprojekter – ender disse ofte med at ødelægge den lokale økonomi.

De jobs der skabes via tilrettelæggelsen af miner, farme, fabrikker og lignende, tiltrækker ofte folk fra fjerne områder, hvilket begrænser jobmulighederne og skaber større konkurrence for de lokales levebrød. Lokalsamfundene bliver i sidste ende afhængige af de transnationale selskaber for at kunne tjene penge, hvilket indskrænker eller helt fjerner mulighederne for at skabe opstartsvirksomheder, småskala landbrug og andre former for bæredygtige entreprenørtiltag, som skaber sunde lokaløkonomier.

Oven i dette indebærer de jobs, der skabes gennem udvindingsprojekter, ofte menneskerettighedskrænkelser i sig selv, da de bygger på ekstremt kummerlige arbejdsforhold med minimal løn og store helbredsfarer. Arbejderne bliver ofte tvunget til at blive under disse arbejdsforhold, og fratages eksempelvis personlige papirer som ID, så de er ude af stand til at blive ansat andre steder. Transnationale selskaber kvæler enhver form for modstand eller krav om bedre forhold, ved at bruge intimidering og i visse tilfælde vold. Hvis arbejdere eksempelvis organiserer sig igennem fagforeninger bliver de ofte truet med fyringer. Det er desværre heller ikke uhørt at fremtrædende personer der offentligt har modsat sig udnyttelse af deres land bliver truet med vold og i nogle grumme tilfælde myrdet.

Ødelæggelsen af den traditionelle levevej

Mange indfødte befolkninger er småbønder, og deres levebrød og findes i naturen og biodiversiteten omkring dem.

Transnationale selskaber bringer store mængder forurening med sig, da alle disse kæmpeprojekter bringer store mængder af kemisk og ikke-nedbrydeligt affald med sig, der forurener jorden, luften og vandet i hele det omkringliggende område. Hele den lokale vandforsyning bruges af virksomhederne, hvilket overlader meget lidt og ofte forurenet vand til den lokale befolkning.

Derudover beslaglægger kæmpe-mineprojekter, massive landbrugsinitiativer og andre former for udvindingsindustri også enorme stykker land. I langt de fleste tilfælde bliver de lokale tvangsflyttet fra deres hjem og retmæssige jord, fuldstændigt mod deres vilje. Transnationale selskaber respekterer således ikke de traditionelle love og sædvaneret, der gennem hundrede af år har betydet at familier retsmæssigt har ejet den jord de bor på. Oven i den juridiske krænkelse har hjemmet og jorden også stor kulturel betydning for befolkningerne, som de mister for altid.

Kvinder rammes særligt hårdt

Kvinder er særligt sårbare overfor ekstraktivisme og tyveri af land. I mange samfund har kvinder i forvejen begrænset adgang til at eje land, da de ikke har samme rettigheder, både traditionelt og juridisk. Dette på trods af, at kvinder i mange af disse samfund er de primære forsørgere, og derfor er afhængige af adgang til arbejde og jord for at kunne brødføde deres familier. Sidst men ikke mindst er kvinder marginaliserede i de lokale beslutningsprocesser, og der dømmes ofte konsekvent imod dem i retssager.

Array