Udvikling for hvem?

Hvem drager fordel af løfter om udvikling?

Da det danske folketing i starten af 2017 vedtog en ny udviklingsstrategi “Verden 2030”, blev den mødt med ros fra det danske civilsamfund og særlig godt modtaget af erhvervslivet. Strategien følger en bekymrende global tendens, hvor udvikling først og fremmest handler om at sikre de bedste muligheder for virksomhedsdrevet økonomisk vækst. Og hvor frihandel, markedsdrevet udvikling og private investeringer opfattes som vejen frem.

Overalt i den Globale Syd findes der eksempler på, hvordan multinationale virksomheder påberåber sig retten til at udvinde nationale ressourcer, under dække af at ville bidrage til øget udvikling for lokalbefolkningen. Det gør de gennem løfter om beskæftigelse, vækst og enorme kapitalindsprøjtninger. For statsledere af skrøbelige eller fattige nationer, kan det forekomme som en god idé at give virksomhederne adgang til nationale markeder og ressourcer.

Men hvilken form for udvikling tilgodeser disse projekter? Hvad har virksomhedsdrevede udviklingsinvesteringer af konsekvenser for lokalbefolkninger verden over? Og kan private partnerskaber bidrage til at sikre en mere lige, retfærdig og bæredygtig verden?

I Udvikling for Hvem? gruppen ønsker vi at sætte fokus på disse spørgsmål, samt danne grundlag for en mere oplyst debat om hvad begrebet ’udvikling’ rummer i en dansk-international kontekst. Desuden bestræber vi os på, at minde danskere om de værktøjer til forandring, som vi har mulighed for at tage i brug. Gennem eksempler fra Global Aktions partnere i det globale syd, forsøger vi at belyse, hvordan danske og internationale udviklingsprojekter kan have negative konsekvenser i de lande, som projekterne postulerer at ville hjælpe. Vi undersøger, hvilke lokale konsekvenser den internationale bias mod en markedsdrevet økonomisk udvikling har på nationale institutioner, lokalbefolkningers levevilkår og adgangen til naturressourcer. Herved ønsker vi at give den danske befolkning bedre mulighed for at forholde sig til og deltage i debatten om, hvordan udviklingspenge påvirker menneskers forhold andre steder i verden.

Følg med og deltag i debatten på vores diskussions-gruppe på facebook.