Kampen for madsuverænitet

En succeshistorie om alternativt landbrug

Mens det industrielle landbrug fortsat koncentrerer magt og profit på færre hænder, findes bæredygtige alternativer i det globale syd. I landsbyen Shashe i Zimbabwe findes et landbrugssamfund, der både er bæredygtigt for miljø, forbruger og producent.

Det industrielle landbrug dominerer i størstedelen af verden – mange steder på bekostning af mennesker, dyr og natur. Den internationale bondebevægelse ’La Vía Campesina’ (LVC) arbejder på at skabe bæredygtige alternativer. LVC’s netværk har bl.a. oprettet over 40 agroøkologiske skoler rundt om i verden, hvoraf en af disse ligger i landsbyen Shashe i Masvingo-provinsen i Zimbabwe.

La Vía Campesina

I 1993 grundlagde landbrugsorganisationer fra Europa, Latinamerika, Asien, Nordamerika, Mellemamerika og Afrika koalitionen ’La Vía Campesina’. Den beskriver sig som “en international bevægelse, som koordinerer bondeorganisationer fra små og mellemstore producenter, landbrugsarbejdere, landdistrikter og indfødte samfund fra Asien, Afrika, Amerika og Europa”. Bevægelsen rummer i skrivende stund 182 organisationer fra 81 forskellige lande – heriblandt Zimbabwe.

Det industrielle landbrug dominerer i størstedelen af verden – mange steder på bekostning af mennesker, dyr og natur. Den internationale bondebevægelse ’La Vía Campesina’ (LVC) arbejder på at skabe bæredygtige alternativer. LVC’s netværk har bl.a. oprettet over 40 agroøkologiske skoler rundt om i verden, hvoraf en af disse ligger i landsbyen Shashe i Masvingo-provinsen i Zimbabwe.

Shashe Agroecology School er startet af 12 forhenværende landløse bønder. De fik i år 2000 tildelt et 184 hektar stort jordstykke af den zimbabwianske regering. Jordstykket producerer i dag mere mad end nogensinde før takket være bøndernes agroøkologiske landbrugsmetoder, der styrker lokal viden, naturlig diversitet og polykulturel dyrkning.

Agroøkologi bygger på landbrugsprincipper, der har til formål at styrke jordens naturlige biodiversitet ved for eksempel at fokusere på polykulturel dyrkning, der ved en dyrkning af et varieret sæt af ikke-konkurrerende afgrøder er med til at opretholde jordens frugtbarhed.

Shashes agrøkologiske tilgang står i kontrast til det industrielle landbrugs monokulturelle dyrkningsmetoder, der udsulter jorden ved kun at dyrke én planteart på det samme areal gennem længere tid. Monokulturel dyrkning kan drives med mindre arbejdskraft end polykultur grundet inddragelse af effektiviserende maskiner. Til gengæld er det ofte nødvendigt at anvende pesticider, som skader miljø og mennesker.

Styrker både klima og småbønders forhold

Vandmangel er en af de største miljømæssige trusler i Shashe. Foruden miljømæssige og biodiverse fordele styrkes også bøndernes fødevaresikkerhed ved agroøkologiske metoder, da en dyrkning af f.eks. forskellige former for korn sikrer afkast både under tørkeramte og regnfulde perioder.

Shashe Agroecology School styrker også bøndernes værktøjer til at organisere dyrkning til eget forbrug og fremmer agroøkologisk og bæredygtig landbrugspraksis. På skolen er der undervisning og erfaringsudveksling, der foregår fra bonde til bonde, hvilket sikrer og bevarer lokal og traditionel viden og praksis.

I Shashe står de lokale sammen og hjælper hinanden med at opretholde og udbygge agroøkologiske principper. Aktivister fra Afrika Kontakt, der besøgte Shashe i maj 2018, hvor området var præget af tørke, oplyser, at en mangfoldighed af afgrøder blomstrede selv under tørke på grund af bøndernes kendskab til området og agroøkologiske tilgang.

Kampen for madsuverænitet

Shashe Agroecology School er et inspirerende eksempel på, hvordan det er lykkedes småbønder at udforme, udtrykke og udføre lokale løsninger, der bygger på madsuverænitetsprincipper, og som skaber robuste og konkrete løsninger på de klimaforandringer, vi står over for i dag.

Med madsuverænitet er det muligt at skabe et alternativ til den industrielle fødevareproduktion, så forbruger og producent bringes tættere sammen. Madsuverænitet står for retten til selvbestemmelse over jord, landbrugsproduktion på bæredygtig vis samt lokal kontrol over landbrugs- og fødevarepolitikker og handel af fødevarer.

Shashe Agroecology School er beviset på, at det er muligt at skabe alternative landbrugsformer, der tilgodeser både klima og lokale behov for lokalsamfund og småbønder.